Ana Sayfa BayrakBayrak

Araştırma ve Sağlık Sistemleri Geliştirme Daire Başkanlığı Görevleri

Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak, Araştırma ve Sağlık Sistemleri Geliştirme Hizmetlerine ait faaliyetlerin; planlanması, yürütülmesi, sonuçların değerlendirilmesi ve bu faaliyetlere ait koordinasyon işlerinin yürütülmesini sağlamak üzere aşağıdaki görevlerin yapılmasından sorumludur:

1. Bakanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sağlık ekonomisi ve finansmanı konusunda araştırmaları planlamak,

2. Planlanan araştırmalar için gerekli hallerde araştırmanın saha faaliyetleri organize etmek, soru kağıtlarını tasarlamak,

3. Planlanan araştırmaları yürütmek, elde edilen veri ve bilginin analizini yapmak, sonuçları rapor, ulusal ve uluslar arası bilimsel yayın haline getirmek,

4. Sağlık ekonomisi ve finansmanıyla ilgili ulusal ve uluslar arası literatürü takip etmek,

5. Konusuyla ilgili toplantı, çalıştay, kongre vb. faaliyetleri düzenlemek, düzenlenen faaliyetlere katılmak

6. Bakanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sağlık araştırmaları konusunda araştırmaları planlamak,

7. Planlanan araştırmaları yürütmek, elde edilen veri ve bilginin analizini yapmak, sonuçları rapor, ulusal ve uluslar arası bilimsel yayın haline getirmek,

8. Sağlık araştırmalarıyla ilgili ulusal ve uluslar arası literatürü takip etmek,

9. Bakanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sağlık işletmeciliği araştırmaları konusunda araştırmaları planlamak,

10. Bakanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sağlık politikası konusunda araştırmaları planlamak,

11. Bakanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sağlık sistemleri konusunda araştırmaları planlamak,

12. Planlanan sağlık araştırmaları için gerekli örneklem belirlenmesi, saha aşamasının planlanması, gibi teknik ön hazırlık faaliyetlerini yürütmek,

13. Planlanan araştırmalara ilişkin araştırma uzmanlarınca tasarlanan soru kâğıtlarına geri bildirim vermek,

14. Sağlık istatistikleri ve sağlık araştırmaları ile ilgili veri derleme, veri işleme, kontrol ve değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek,

15. Konu ile ilgili araştırma raporu yazma, örnekleme işlemi, araştırma değişkenlerinin saptanması ile ilgili işlemleri yapmak,

16. Elde edilen verilerin derleme yönteminin saptanarak, bulgularını yorumlamak ve analiz etmek,

17. Sağlıkta insan kaynakları politikalarını destekleyici çevreler oluşturulmasına katkı sağlamak,

18. Sağlıkta insan kaynakları konusunda politika değişikliklerini ve yeni uygulamaları takip etmek,

19. Sağlıkta insan kaynakları konusunda ihtiyaç duyulan araştırma faaliyetlerini planlamak yürütmek, rapor ve yayın haline getirmek,

20. Sağlık finansmanı ve Ulusal Sağlık Hesapları ile ilgili araştırmaların ve raporlamaların yapılmasını sağlamak,

21. Sağlık politikaları ve sağlık sistemleri konusu ile ilgili araştırmaların ve raporlamaların yapılmasını sağlamak

22. Hasta memnuniyeti ile ilgili çalışmaların ve raporlama süreçlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak

23. Sağlıkta insan kaynakları ile ilgili araştırmaların ve raporlamaların yapılmasını sağlamak

24. Genel Müdürlükçe yürütülecek olan saha araştırmalarının planlanması, örgütlenmesi gerekli koordinasyon işlemlerinin gerçekleştirilerek, araştırmaların gerçekleştirilmesinin sağlanması

25. Genel Müdür tarafından alanıyla ilgili verdiği diğer görevleri yapmak.

Sağlık Araşrımları Genel Müdürlüğü

Bağlantılar

Sağlık İstatistikleri

İletişim

Adres: Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1 Sokak No: 13 06430 Sıhhiye-Çankaya-Ankara
Tel: 0312-585 68 00
Fax: 0312-585 68 69
E-Mail : sagem@saglik.gov.tr