Ana Sayfa BayrakBayrak


SAĞLIK ARAŞTIRMALARTI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ “AR-GE VE PROJE KAYNAKLARI” KONULU EĞİTİM DÜZENLEDİ

Sağlık alanında, ar-ge proje faaliyetlerini nitel ve nicel olarak artırmak, proje kaynaklarından sağlık alanında daha fazla yararlanmak için sağlık insangücü potansiyelini daha aktif hale getirmek, sağlık çalışanlarında farkındalık yaratmak için Ankara’da 19-20 Kasım 2013 tarihinde “Ar-Ge ve Proje kaynakları” konulu eğitim düzenlenmiştir.

Eğitime; 81 İl Sağlık Müdürlüğünden, 61 eğitim araştırma hastanesinden ve Bakanlık merkez birimlerimizden yaklaşık 160 kişi katılmıştır. Bu katılımcılar; kurumlarının proje birim sorumluları, araştırmacılar ve ilerde/ birimlerinde proje hazırlayacaklara yol gösterecek, destek verecek kişilerdir.

Bu kapsamda; bu eğitimi tamamlayıp birimlerine dönen katılımcıların, proje fikirleri için hangi kaynaklara ulaşılabileceği ve proje fikirlerine göre proje kaynaklarını nereden ve nasıl taranacağını bilerek, çalıştıkları yerlerde önerilecek proje fikirlerinde yol gösterici olacak farkındalığı yakalaması hedeflenmiştir.

Bu amaç doğrultusunda, Verdikleri değerli katkılarından dolayı konuşmacılara, eğitim için iki gününü ayıran katılımcılara ve bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Toplantıda yapılan sunuların pdf dosya biçimindeki haline ulaşmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz:
1- Türkiye-AB Mali İşbirliği ve Hibe Programları
2- Kalkınma Ajansları ve Ajans Destekleri
3- Sağlık Bakanlığı Ar-Ge YApılanması ve Yürütülen Faaliyetler
4- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları
5- Sağlık Ar-Ge Politikaları ve Kalkınma Bakanlığı Araştırma Altyapı Destekleri
6- Sağlık Bakanlığı Ar-Ge Desteği (2013/1 Sayılı Genelge)
7- Tübitak Ulusal Akademik Ar-Ge Destekleri-1
8- Tübitak Ulusal Akademik Ar-Ge Destekleri-2
9- Tübitak Horizon 2020 Programı Eğitim ve Bilgilendirme Günü Sağlık, Demografik Değişim ve RefahToplantıdan görüntüler.
     
     


Sağlık Araşrımları Genel Müdürlüğü

Bağlantılar

Sağlık İstatistikleri

İletişim

Adres: Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1 Sokak No: 13 06430 Sıhhiye-Çankaya-Ankara
Tel: 0312-585 68 00
Fax: 0312-585 68 69
E-Mail : sagem@saglik.gov.tr