Ana Sayfa BayrakBayrak

Eğitim, Proje ve AR-GE Daire Başkanlığı Görevleri

Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak, eğitim faaliyetlerin planlanması, uygulanması, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi, Bakanlığın proje çalışmalarına ilişkin proje inceleme, izleme-değerlendirme, denetleme ve proje sonuçlarının raporlanması kapsamında aşağıdaki görevlerin yapılmasından sorumludur:

1. Sağlık Bakanlığı politikalarının uygulanması amacı ile eğitim taleplerinin değerlendirilmesine yönelik eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, ilgili çalışmaları yürütmek.

2. Bakanlık personeline yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda planlanan eğitim ve öğretim çalışmaları hakkında ilgili kurum, kuruluş, komisyon ve kurullara görüş bildirilmek.

3. Hedef kitleye göre uygulanması planlanan yüz yüze ve uzaktan eğitim programlarını öğretim kurallarına göre planlanmak, içerik geliştirmek ve uygulamak.

4. Genel Müdürlüğün eğitim içeriklerinin periyodik denetimlerini yapmak, içeriklerin güncellenmesini sağlamak. Eğitim programlarının genel amacı, alt hedefleri ile içerik bilgilerinin uygunluğunu kontrol etmek.

5. Eğitim programlarının ölçme ve değerlendirme çalışmalarını yürütmek. Geçerliliği ve güvenilirliği yüksek standart ve kalitede sınavların hazırlanmasını sağlamak, eğitim çalışma sonuçlarını raporlamak ve yayınlanmasını sağlamak.

6. Genel Müdürlüğün eğitim programlarının Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden yürütülmesi amacıyla gerekli yazılımları geliştirilmek ve güncellemek, eğitim faaliyetlerinin gerekli teknik altyapısını kullanıma hazır ve güncel bulundurmak, bulunmasını sağlamak.

7. Eğitim konularına özgü ulusal ve uluslararası eğitim araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmalarını yürütmek, öneri sunmak, faaliyetleri rapor ve yayın haline getirmek.

8. Genel Müdürlüğün verdiği eğitim programlarının Ulusal ve Uluslararası akreditasyon ve kredilendirme kuralları çerçevesinde uygulanmasını sağlamak bununla ilgili işlemleri yürütmek.

9. Genel Müdürlüğün eğitim programlarını yabancı dillere tercüme edilmesini sağlayarak Sağlık Bakanlığının anlaşma ve protokol imzaladığı ülkeler ile eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.

10. Sağlık alanında Bakanlığa önerilen Ar-Ge ve Proje çalışmalarının incelenmesi ve değerlendirmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

11. Sağlık alanında Bakanlıkta yürütülen ve sonuçlandırılan Ar-Ge ve proje çalışmalarının izlenmesi, denetlenmesi ve uygulanması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

12. Sağlık alanında Ar-Ge faaliyetinde bulunan kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, etkinlikler düzenlemek, düzenlenen etkinliklere katılmak,

13. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile ilgili veri derleme, kontrol ve değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek.

14. Yetişkin eğitimi-yöntemleri, AR-GE ve Proje faaliyetleri konusunda ulusal ve uluslararası yayınları takip etmek.

15. Eğitim, AR-GE ve Proje çalışmaları ile ilgili çalıştay, kongre vb. faaliyetleri düzenlemek, düzenlenen faaliyetlere katılmak.

16. Genel Müdür tarafından alanıyla ilgili verdiği diğer görevleri yapmak.

Sağlık Araşrımları Genel Müdürlüğü

Bağlantılar

Sağlık İstatistikleri

İletişim

Adres: Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1 Sokak No: 13 06430 Sıhhiye-Çankaya-Ankara
Tel: 0312-585 68 00
Fax: 0312-585 68 69
E-Mail : sagem@saglik.gov.tr