Ana Sayfa BayrakBayrak

Sağlık İstatistikleri Daire Başkanlığı Görevleri

Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak, yurtiçinde ve yurtdışında üretilen sağlık istatistiklerinin derlenmesi, veri kalitesinin değerlendirilmesi, yayımlanması, ulusal ve uluslararası kurumlarla paylaşılması, ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından ülkemiz ile ilgili yayımlanan istatistiklerin izlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak, sağlık istatistikleri ile ilgili konularda koordinasyonu sağlamak üzere aşağıdaki görevlerden sorumludur:

1. Genel Müdürlüğün plan ve programları çerçevesinde görev alanıyla ilgili yürütülen faaliyetleri koordine etmek,

2. Bakanlığın ilgili birimleri tarafından üretilen sağlık verilerinin ulusal sağlık istatistikleri haline getirilmesi, yayınlanması ve paylaşılması ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak,

3. Uluslararası sağlık istatistiklerine uygun olacak şekilde ülke sağlık istatistiklerinin üretilmesi, ilgili tüm uluslararası kurum/kuruluşlarla paylaşılması, bunlarla ilgili raporlama ve bildirim süreçlerinin yönetimini sağlamak,

4. Üretilen ulusal ve uluslararası sağlık istatistiklerin kalite açısından güvenilirliğini ve geçerliliğini sağlayarak, bununla ilgili değerlendirme süreçlerini yönetmek,

5. Ulusal ve Uluslararası kurum/ kuruluşların ülkenin sağlık verileri ile ilgili yayınlarını takip etmek, geribildirimde bulunmak,

6. Coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili faaliyetlerin planlanması, koordinasyonu ve yürütülmesi ile ilgili faaliyetlerin yönetilmesini sağlamak,

7. Genel Müdür tarafından alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

 

Sağlık Araşrımları Genel Müdürlüğü

Bağlantılar

Sağlık İstatistikleri

İletişim

Adres: Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1 Sokak No: 13 06430 Sıhhiye-Çankaya-Ankara
Tel: 0312-585 68 00
Fax: 0312-585 68 69
E-Mail : sagem@saglik.gov.tr