Ana Sayfa BayrakBayrak

Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Konu Seçim Komisyonu

Oluşturulması Hakkında Duyuru

 

Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Yönergesi, 08/02/2013 tarihli ve 422 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe girmiştir. Yönergenin 5inci maddesinde yer alan;

 

(1) Konu Seçimi Komisyonu, Genel Müdür’ün teklifi ve Bakan’ın onayı ile belirlenir. Sağlık teknolojisi değerlendirme çalışmasına başlanılacak konuların seçimi Komisyon kararı ile yapılır.

(2) Komisyon aşağıda belirtilen 13 üyeden oluşur;

 f) Hasta veya hasta hakları ile ilgili sivil toplum kuruluşlarından bir temsilci,

g) İlaç üretimi ile ilgili ulusal düzeyde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından veya bu alandaki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından bir temsilci.

ğ) Tıbbi cihaz üretimi ile ilgili ulusal düzeyde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından veya bu alandaki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından bir temsilci.

…”

hükümleri uyarınca Konu Seçim Komisyonu oluşturulacaktır.  Bu çerçevede,

1.      Hasta veya hasta hakları ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının,

2.      İlaç üretimi ile ilgili ulusal düzeyde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının veya bu alandaki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının,

3.      Tıbbi cihaz üretimi ile ilgili ulusal düzeyde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının veya bu alandaki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının,

Konu Seçim Komisyonu için kurumlarını/kuruluşlarını temsilen 15 Nisan 2013 Pazartesi günü saat 18:00’a kadar hta@saglik.gov.tr e-posta adresine isim bildirmeleri gerekmektedir. Bildirilen isimler arasında Genel Müdürlüğümüzce Komisyon oluşturulacaktır. İlgililere duyurulur.

 

 

Yönerge için tıklayınız

 

Sağlık Araşrımları Genel Müdürlüğü

Bağlantılar

Sağlık İstatistikleri

İletişim

Adres: Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1 Sokak No: 13 06430 Sıhhiye-Çankaya-Ankara
Tel: 0312-585 68 00
Fax: 0312-585 68 69
E-Mail : sagem@saglik.gov.tr