Ana Sayfa BayrakBayrak

 

TÜRKİYE KADIN SAĞLIĞI ARAŞTIRMASINA YÖNELİK

HİZMET ALIMI İHALESİ

 

İHALE SONUÇ BİLDİRİMİ

 

İhale Referans No: SDSGRP/SAGEM/2013/TEKNİK HİZMET/URİ/002

İhale Tarihi: 30.05.2013

 

 

Sıra No

Teklif Sahibi                                                                           

Teklif Bedeli

(Açılışta Okunan)

Değerlendirilen Teklif Fiyatları

Reddedilen Teklifler

İhale Verilen Firma

İhale bedeli

(TL)

Süre

 

İş Kapsamı

 

Bedel  (TL)                       

Bedel (TL)                       

1

PGLOBAL Ltd. Şti.

278.610,00

278.610,00

 

PGLOBAL Küresel

 Danışmanlık ve

Eğitim Hizmetleri

 Ticaret Ltd. Şti.

278.610,00

 

 

 

Dört (4) ay 

 

 

Dip Notta

belirtilmiştir.[1]

 

 

2

IPSOS-KMG Ltd. Şti.

287.897,00

287.897,00

3

BAREM Ltd. Şti.

824.000,00

823.756,90

Reddedildi[2]

4

AKADEMETRE Ltd. Şti.

287.000,00

286.968,30

 

5

GENAR Ltd. Şti.

320.401,50

320.401,50

6

OPTİMAR A.Ş.

306.471,00

306.471,00[1] Türkiye’de kadınların üreme sağlığı durumlarının saptanması ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacı ile yapılacak araştırma için hizmeti alımı  Araştırma Türkiye genelinde 12 NUTS bölgesinde (Kentsel ve Kırsal alanlarda) yaklaşık 9287 hanede uygulanacaktır. Araştırmanın örneklem verisi SAGEM tarafından TÜİK’ten alınacak ve Yüklenici firmaya iletilecektir. Örneklem verisi anketör eğitimi tamamlanana kadar teslim edilmiş olacaktır. Türkiye’de kadın sağlığı ve etkileyen faktörler ile ilgili 74±5 soruluk anket, Yüklenici firmanın her haneden kura ile belirleyeceği 15 yaş ve üzeri 9287 hanede uygulanacaktır

[2] BAREM Ltd. Şti. firmasının verdiği, Garanti Bankası Gayrettepe Şubesi tarafından düzenlenmiş 970657 sayılı 10.000,00TL bedelli, banka mektubu formatındaki, son teklif verme tarihinden (30.05.2013) itibaren 120 gün (teklif geçerlilik süresinin bitiminden sonra 30 gün) süreyle, 26.09.2013 tarihine kadar geçerli olması gereken geçici teminatın 10.09.2013 tarihine kadar geçerli ve bu suretle İhale Belgelerinde geçici teminatlar için istenen geçerlilik süresinden (120 gün) 16 (onaltı) gün eksik olduğundan, firma teklifinin, İhale Belgeleri “Teklif Sahiplerine Talimatlar” başlıklı II. Kısmında “Geçici Teminat” başlıklı 16’ıncı maddenin 3’üncü bendi gereğince değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

 

Sağlık Araşrımları Genel Müdürlüğü

Bağlantılar

Sağlık İstatistikleri

İletişim

Adres: Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1 Sokak No: 13 06430 Sıhhiye-Çankaya-Ankara
Tel: 0312-585 68 00
Fax: 0312-585 68 69
E-Mail : sagem@saglik.gov.tr