Ana Sayfa BayrakBayrak

1.                  DSÖ’DEN HABERLER

 

·                    TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU’NU İLGİLENDİRENLER

 

Yeni gıda güvenliği standartları

 

4 Temmuz 2012 - Tüm dünyada tüketicilerin sağlığını korumak için BM gıda standartları komisyonu, sıvı bebek mamalarındaki maksimum melamin seviyesi de dâhil olmak üzere, yeni düzenlemeleri kabul etti. Kabul edilen diğer önlemler arasında, deniz ürünleri, kavun, kuru incir ve gıda etiketlemenin de arasında bulunduğu yeni gıda güvenliği standartları bulunmaktadır.

Kontamine topraklardaki parazitik kurtlar dünyanın en fakir topluluklarını etkiliyor

29 Haziran 2012 - Yaklaşık iki milyar insan, neredeyse dünya nüfusunun % 29’u toprak yoluyla bulaşan parazit enfeksiyonları nedeniyle hastalanmaktadır. Bu hastalıklar kontamine olmuş toprak aracılığıyla insanlara geçer ve parazitik solucanlardan (helmint) kaynaklanır. Bu yeni bilgi notu, bu enfeksiyonları kontrol etmek için DSÖ stratejisinin yanı sıra toprak yoluyla bulaşan helmint ile mücadelede DSÖ’nün önerdiği güvenli ve etkili ilaçları tartışıyor.   

 

2.                  DSÖ’NÜN VURGULADIĞI KONULAR

 

3.                  YAYINLAR

 

·                    SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜ VE TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU’NU İLGİLENDİRENLER

Ergen ruh sağlığı

Haziran 2012 - Bu rapor, ergenlerin ruh sağlığı ihtiyaçlarına yönelik ulusal düzeyde bir dizi girişimi anlatmaktadır. Bulgular ve tavsiyelerin, ülkelerde ergen ruh sağlığı için daha iyi bir programlama yapılmasına doğru gerçekleştirilen eylemlerin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.

 

(Yayının Linki: http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789241503648_eng.pdf) 

 

4.                  TOPLANTILAR

·                    SAĞLIK BAKANLIĞI’NI İLGİLENDİRENLER

 

Afrika'da Sağlık Uyumu - Sağlık ve Maliye Bakanları Konferansı  

Yer: Tunus

Tarih: 4-5 Temmuz 2012

Maliye ve Sağlık Bakanları Afrika Konferansı, Binyıl Kalkınma Hedefleri’ne doğru ilerlemeyi hızlandırırken, Afrika'daki sağlık sektörüne yeni bir yönetişim çerçevesi önererek Binyıl Kalkınma Hedefleri gündemi sonrası için de uygun bir ortam hazırlamaktadır. Bu konferansta Güney-Güney işbirliği yoluyla öğrenme ve Afrika, Latin Amerika ve Asya'dan gelen yenilikleri sunma üzerinde durulacak.

Hedefler:

Konferansın amacı, sağlık Binyıl Kalkınma Hedefleri ve ötesine doğru ilerlemeyi hızlandırmak, sağlık sektörüne daha etkin kamu finansmanı,  özel ve dış finansman sağlamak, diyaloğu canlandırmak, maliye ve sağlık bakanlıkları arasındaki liderliği ve işbirliğini artırmaktır. Konferansın ana konuları arasında:

• kamu harcamalarını daha verimli hale getirmek,

• özel sektör harcamalarını optimize etmek,

• dışarıdan yardımların iyileştirilmesi,

• yeni ortaklıklar geliştirmek bulunmaktadır.

5.                  YILLIK OLAYLAR

 

6.                  DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AYLIK BÜLTENİ (Temmuz 2012)

No: (Cilt 90, Sayı 7, Temmuz 2012, 477-556)

 

Bu ayki bültende, Flavia Bustreo ve ark. üremenin dışında kadın sağlığı konularında bir bülten için makale çağrısında bulunuyor (478). İkinci bir başyazıda Amitava Banerjee (479) bulaşıcı olmayan hastalıklara yönelik çabaların daha iyi koordine edilmesine olan ihtiyacı vurguluyor.  

Gary Humphreys (484-485) kanser tedavisi için parçacık tedavi olanaklarını incelerken haber bölümünde Patrick Adams (482-483), çocuk felciyle mücadelenin son aşamasında bilim adamlarını bekleyen yeni zorlukları inceliyor. Bir röportajda, eski BM arabulucusu Roméo Dallaire (486-487) çatışmaların ardından askerlerin nasıl rehabilite edildiği hakkında konuşuyor.

 

 

Dünya Sağlık Örgütü 2012 Temmuz Ayı Bülteninde yer alan konular

Sayfa numarası

Başlık

Konu

İlgili ülke

Türkiye’de İlgili Kurum

(488–494)

Sezaryeni azaltmak

Ma Runmei ve ark. üçüncü basamak bir sağlık kurumunda sezaryen oranları üzerinde hasta ve personel eğitiminin etkisini araştırıyor.

Çin

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

(495–503)

Çocuk felciyle savaş

Stephane Helleringer ve ark. ek aşılama faaliyetlerine katılımı değerlendiriyor.

Sahra Altı Afrika

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

(504–512)

HIV bulaşmasını azaltmak

Benjamin Armbruster & Aaron M Lucas, yüksek HIV prevalansı olan toplumlarda cinsel ilişki olmadan bir ay geçirmenin HIV üzerindeki olası etkilerini araştırıyor.

Sahra Altı Afrika

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

(513–521)

Sakatlık sonrası geçirilen yıllar

JA Haagsma ve ark. sakatlık sonrası yılların hesaplanmasında yeni bir yöntem geliştiriyor.

Küresel

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

(522–531)

Katı gıda politikaları

Martin O'Flaherty ve ark. tuz, yağ, meyve ve sebze tüketiminde katı gıda politikalarının kurtaracağı hayatları hesaplıyor.

Birleşik Krallık

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

(532–539)

Sağlık düzenlemelerinin maliyeti nedir?

Nick Wilson ve ark. halk sağlığı mevzuatını yürürlüğe koymanın hükümet için maliyetini hesaplıyor.

Küresel

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

(540–550)

Hepatit C ile Yaşam

Nathan Ford et al. düşük ve orta gelirli ülkelerde Hepatit C tedavisinin sonuçlarını değerlendiriyor.

Küresel

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

(551–553)

Nakit transferleri

Ian Forde ve ark. sağlık sektörünün nakit transfer programlarından daha iyi biçimde yararlanabileceğini savunuyorlar.

Küresel

Strateji Geliştirme Başkanlığı

(554–556)

Aşıya erişim

Lizell B Madsen ve ark. fiyat indirimlerinin Rotavirüs aşılarına evrensel erişimi sağlamak için yeterli olup olmadığını sorguluyor.

Küresel

Türkiye İlaç ve

Tıbbi Cihaz Kurumu

 

Sağlık Araşrımları Genel Müdürlüğü

Bağlantılar

Sağlık İstatistikleri

İletişim

Adres: Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1 Sokak No: 13 06430 Sıhhiye-Çankaya-Ankara
Tel: 0312-585 68 00
Fax: 0312-585 68 69
E-Mail : sagem@saglik.gov.tr