Ana Sayfa BayrakBayrak

 

1.      DSÖ’DEN HABERLER

 

·         TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU’NU İLGİLENDİRENLER

Aşı başarı hikâyesi: Konjenital kızamıkçık sendromu

13 Temmuz 2012 - Yeni yayınlanan bir DSÖ bilgi notu; aşılamanın konjenital kızamıkçık sendromunu büyük ölçüde nasıl azalttığını ve eliminasyonu için küresel stratejiyi anlatmaktadır. Her yıl tahminen 110 000 bebek konjenital kızamıkçık sendromu ile doğmaktadır. Hastalık çocuklarda genellikle hafif iken, hamile kadınlarda fetal ölüm veya konjenital defektlere neden olan ciddi sonuçları vardır.

DSÖ Aile planlamasına yenilenen odaklanma çağrısına katıldı

11 Temmuz 2012 - DSÖ, Londra'da gerçekleşen Aile Planlaması Zirvesi'nin açılışında yeni ve mevcut kontraseptiflerin  değerlendirmesinde hızlı izleme ve yeni yeterlik değerlendirmesi taahütünde bulundu. Zirve’de, kontraseptiflere erişimin artırılması ve seçim olanağının genişletilmesi üzerine bir panele başkanlık eden DSÖ Başkanı Margaret Chan "Modern kontraseptiflere erişim her kadının temel hakkıdır" diyor.

İlaçların ön yeterliği hayat kurtarır

9 Temmuz 2012 - Her yıl, kaynakları sınırlı ülkelerde yaşayan milyonlarca hastaya UNICEF, UNFPA ve AIDS, TB ve Sıtma İle Mücadele Küresel Fonu gibi uluslararası kuruluşlar tarafından satın alınan hayat kurtarıcı ilaçlar sağlanmaktadır. DSÖ’nün İlaç Ön Yeterlik Onayı Programı,  bu kurumlar tarafından sağlanan ilaçların kalite, güvenlik ve etkinliğinin uluslararası standartlara uygun olmasını sağlar.

2.      DSÖ’NÜN VURGULADIĞI KONULAR

 

•         TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU’NU İLGİLENDİRENLER

Engelli çocuklar daha çok şiddete maruz kalıyor

DSÖ tarafından, tıp dergisi Lancet’de yayınlanan bir incelemeye göre, engelli çocukların, engelli olmayan çocuklara göre şiddete maruz kalma ihtimali yaklaşık dört kat daha fazladır.

Aşılar ve küresel cıva antlaşması hakkındaki gerçekler ve rakamlar üzerine sorular ve cevaplar

Aşılardaki thiomersalin insan sağlığına etkisi üzerine yeni veriler ve DSÖ’nün buna yaklaşımı da dâhil olmak üzere sorular ve cevaplar. (İlgili Link; http://www.who.int/immunization/newsroom/QAs_new_facts_figures_thiomersal_June_2012.pdf)

3.      YAYINLAR

 

4.      TOPLANTILAR

 

·         SAĞLIK BAKANLIĞI’NI İLGİLENDİRENLER

19. Uluslararası AIDS Konferansı

Yer: Washington DC, ABD

Tarih: 22-27 Temmuz 2012

19. Uluslararası AIDS Konferansı (AIDS2012), küresel sağlık ve HIV konusunda yılın en önemli etkinliklerinden biri olacak. Konferansın teması, bugünün salgın tanımlanması aşamasında gerekli olan belirleyici eylemleri vurgulayan , "akışı birlikte değiştirmek" tir.

DSÖ HIV programı, HIV’in önlenmesi için tedaviler, 2.0 tedavisi, ve daha geniş olarak da antiretroviral ilaçların stratejik kullanımı üzerine odaklanarak konferansa katkıda bulunmayı planlıyor.

5.      YILLIK OLAYLAR

 

6.      DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AYLIK BÜLTENİ (Temmuz 2012)

No: (Cilt 90, Sayı 7, Temmuz 2012, 477-556)

 

Bu ayki bültende, Flavia Bustreo ve ark. üremenin dışında kadın sağlığı konularında bir bülten için makale çağrısında bulunuyor (478). İkinci bir başyazıda Amitava Banerjee (479) bulaşıcı olmayan hastalıklara yönelik çabaların daha iyi koordine edilmesine olan ihtiyacı vurguluyor.  

Gary Humphreys (484-485) kanser tedavisi için parçacık tedavi olanaklarını incelerken haber bölümünde Patrick Adams (482-483), çocuk felciyle mücadelenin son aşamasında bilim adamlarını bekleyen yeni zorlukları inceliyor. Bir röportajda, eski BM arabulucusu Roméo Dallaire (486-487) çatışmaların ardından askerlerin nasıl rehabilite edildiği hakkında konuşuyor.

 

 

 

Dünya Sağlık Örgütü 2012 Temmuz Ayı Bülteninde yer alan konular

Sayfa numarası

Başlık

Konu

İlgili ülke

Türkiye’de İlgili Kurum

(488–494)

Sezaryeni azaltmak

Ma Runmei ve ark. üçüncü basamak bir sağlık kurumunda sezaryen oranları üzerinde hasta ve personel eğitiminin etkisini araştırıyor.

Çin

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

(495–503)

Çocuk felciyle savaş

Stephane Helleringer ve ark. ek aşılama faaliyetlerine katılımı değerlendiriyor.

Sahra Altı Afrika

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

(504–512)

HIV bulaşmasını azaltmak

Benjamin Armbruster & Aaron M Lucas, yüksek HIV prevalansı olan toplumlarda cinsel ilişki olmadan bir ay geçirmenin HIV üzerindeki olası etkilerini araştırıyor.

Sahra Altı Afrika

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

(513–521)

Sakatlık sonrası geçirilen yıllar

JA Haagsma ve ark. sakatlık sonrası yılların hesaplanmasında yeni bir yöntem geliştiriyor.

Küresel

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

(522–531)

Katı gıda politikaları

Martin O'Flaherty ve ark. tuz, yağ, meyve ve sebze tüketiminde katı gıda politikalarının kurtaracağı hayatları hesaplıyor.

Birleşik Krallık

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

(532–539)

Sağlık düzenlemelerinin maliyeti nedir?

Nick Wilson ve ark. halk sağlığı mevzuatını yürürlüğe koymanın hükümet için maliyetini hesaplıyor.

Küresel

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

(540–550)

Hepatit C ile Yaşam

Nathan Ford et al. düşük ve orta gelirli ülkelerde Hepatit C tedavisinin sonuçlarını değerlendiriyor.

Küresel

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

(551–553)

Nakit transferleri

Ian Forde ve ark. sağlık sektörünün nakit transfer programlarından daha iyi biçimde yararlanabileceğini savunuyorlar.

Küresel

Strateji Geliştirme Başkanlığı

(554–556)

Aşıya erişim

Lizell B Madsen ve ark. fiyat indirimlerinin Rotavirüs aşılarına evrensel erişimi sağlamak için yeterli olup olmadığını sorguluyor.

Küresel

Türkiye İlaç ve

Tıbbi Cihaz Kurumu

 

Sağlık Araşrımları Genel Müdürlüğü

Bağlantılar

Sağlık İstatistikleri

İletişim

Adres: Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1 Sokak No: 13 06430 Sıhhiye-Çankaya-Ankara
Tel: 0312-585 68 00
Fax: 0312-585 68 69
E-Mail : sagem@saglik.gov.tr