Ana Sayfa BayrakBayrak
DSÖ Haber Bülteni (12-18 Mayıs 2012)

DSÖ’DEN HABERLER

Yeni veriler hipertansiyon, diyabet insidansı artışını gösteriyor

16 Mayıs 2012 - Dünya genelinde her üç yetişkinden biri, inme ve kalp hastalıklarından ölümlerin yaklaşık yarısına neden olan yüksek tansiyona sahiptir. Her 10 yetişkinden birinde şeker hastalığı vardır. Bulaşıcı olmayan hastalıkların giderek büyümesinin yarattığı yük, yeni yayınlanan Dünya sağlık istatistikleri 2012 raporunun odak noktasıdır.

Hastalıkların 11. Uluslararası Sınıflandırılmasına katkıda bulunmak için davet

14 Mayıs 2012 - İlk kez, hasta teşhis ve tedavisi konusunda çalışan tüm dünyadaki sağlık uzmanları, Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması’nın (ICD) bir sonraki versiyonunu geliştirmek için katkıda bulunabilir. Bu DSÖ küresel standardı, tüm sağlık uzmanları ve enformasyon sistemlerinin, hastalıkları ve sağlık durumlarını tutarlı bir şekilde ele almalarını sağlar. DSÖ, tüm dünyada görüş alışverişine katkıda bulunmak için sağlık uzmanlarına ve paydaşlara çağrıda bulunmaktadır.

Ergen gebeliğini önlemek: anahtar olgular

11 Mayıs 2012 - Dünya çapında, her beş kızdan biri 18 yaşına kadar doğum yapmaktadır. Adölesan gebelik, anne ve çocuk ölümlerinin önemli bir nedenidir. Bu yeni olgular listesi, önemli nedenleri özetlemekte ve ergen gebeliklerini önlemek için ülkelerin alabilecekleri önlemleri içermektedir.

DSÖ’NÜN VURGULADIĞI KONULAR

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU’NU İLGİLENDİRENLER

Sıtma vektörlerinde insektisit direnci yönetimi küresel planı

Birkaç ülkede bildirilen insektisit direnci, sıtma kontrolünde elde edilen ufak kazanımları tehdit ediyor. DSÖ ve Roll Back Sıtma Ortaklığı, sıtmanın endemik olduğu ülkelerin hükümetlerine, donörler ve BM kuruluşlarının yanı sıra araştırma ve endüstri sektörlerine, artan insektisit direnci tehdidiyle mücadele için çağrıda bulunuyor.

TB’yi Durdurun Stratejisine Katılın

Üye Devletler, sivil toplum ve ortakları tarafından gerçekleştirilecek eylemler için bir TB stratejisine katkıda bulunun ve 2015’in ötesinde hedefler geliştirilmesine yardımcı olun. Sadece 15 dakikanızı alacak anketi doldurun. Bitiş tarihi: 21 Mayıs 2012.

YAYINLAR

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU’NU İLGİLENDİRENLER

Virüsler, uyuşturucu ve duman: halk sağlığı hikâyeleri

Mayıs 2012 -- Bu kitap, bireyler, toplumlar, kurumlar ve ülkeler birlikte çalışırlarsa, insanların sağlığını nasıl daha iyi bir duruma getirebileceğini basit, teknik olmayan bir dille anlatmaktadır. Kitap, sağlık konusunda ilerlemeyi mümkün kılmak için DSÖ’nün ülkelere teknik destek ve koordinasyon sağlama konusunda oynadığı rolü göstermektedir.

(Raporun Linki; http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789241564366_eng.pdf)

SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN BÜTÜN KURUMLARINI İLGİLENDİRENLER

Dünya Sağlık İstatistikleri 2012

Dünya Sağlık İstatistikleri 2012, DSÖ tarafından yapılan, 194 Üye Ülkenin sağlık verilerinin yıllık derlemesi ile sağlıkla ilgili Binyıl Kalkınma Hedefleri (MDG) ve diğer hedeflere ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemenin bir özetini içermektedir. Rapor bu yıl, bulaşıcı olmayan hastalıklar, evrensel sağlık güvencesi ile doğum ve ölüm kayıtları konularında da özetler içermektedir.

(Raporun Linki;

http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/EN_WHS2012_Full.pdf)

TOPLANTILAR

SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN BÜTÜN KURUMLARINI İLGİLENDİRENLER

 

Altmış beşinci Dünya Sağlık Asamblesi

Tarih: 21–26 Mayıs 2012

Yer: Cenevre, İsviçre

Dünya Sağlık Asamblesi altmış beşinci oturumu, 21-26 Mayıs 2012 tarihlerinde Cenevre'de gerçekleşecek. Sağlık Asamblesi bu oturumda, evrensel sağlık sigortası, Binyıl Kalkınma Hedefleri, bulaşıcı olmayan hastalıklar, ruhsal bozukluklar, beslenme ve ergen gebeliği gibi halk sağlığıyla ilgili bir dizi konuyu tartışacak.

Dr Margaret Chan’in ikinci bir dönem için DSÖ Genel Direktörlüğüne adaylığı onaya sunulacak. Bunların yanı sıra Sağlık Asamblesinde, DSÖ’nün program bütçesi, idare ve yönetimi konuları tartışılacaktır.

 

YILLIK OLAYLAR

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU’NU İLGİLENDİRENLER

Dünya Tütüne Hayır Günü - 31 Mayıs 2012

Her yıl 31 Mayıs'ta DSÖ tarafından tütün kullanımı ile ilişkili sağlık risklerini vurgulamak ve tütün kullanımını azaltan etkili politikaları savunmak için Dünya Tütüne Hayır Günü kutlanır. Tütün kullanımı (hipertansiyondan sonra) dünyada ikinci ölüm nedenidir ve şu anda dünya genelinde her 10 yetişkinden birinin ölümüne neden olmaktadır.

Dünya Sağlık Asamblesi, tütün salgını ve onun öldürücü etkilerine tüm dünyada dikkat çekmek için 1987 yılında Dünya Tütüne Hayır Gününü başlattı. Bu gün, belirli tütün kontrolü mesajlarını vurgulamak ve DSÖ Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşme'sine uyulmasını teşvik etmek için bir fırsat sağlar. Tütün kullanımı, sağlık camiasının karşı karşıya olduğu önlenebilir salgınlar arasında birinci sıradadır.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AYLIK BÜLTENİ (Mayıs 2012)

No: (Cilt 90, Sayı 5, Mayıs 2012, 321 - 400)

Özel tema: E-sağlık

SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜ İLGİLENDİRENLER

E-sağlık üzerine bu özel temanın baş makalelerinde, Najeeb Al-Shorbaji ve Antoine Geissbuhler (322) e-sağlık için nasıl bir veritabanı kurulması hakkında tartışırken JEWC vanGemert-Pijnen ve ark.(323) e-sağlık teknolojilerinin güvenilirliğini artırmanın yollarını arıyor.

Haberler bölümünde Claire Keeton (326-327), e-sağlık etkilerini ölçmenin yollarını incelerken Michael Dumiak (328–329) da e-sağlığın geleceğini ele alıyor. Bir röportajda, önde gelen beş e-sağlık düşünürü (330-331) alandaki temel zorlukları tartışıyor.

Dünya Sağlık Örgütü 2012 Mayıs Ayı Bülteninde yer alan konular

Sayfa numarası

Başlık

Konu

İlgili ülke

Türkiye’de İlgili Kurum

341-347

İnsanlara yardım için teletıp

Richard Wootton ve ark. (341-347) teletıpın nasıl insani hizmetler sunduğunu ele alıyor.

Afrika, Kamboçya, Pasifik Adaları, Ukrayna

 

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

379-384

Veri kalitesini artırmak

Jørn Braa ve ark. (379-384) atölye çalışmalarının Zanzibar’da veri kullanımını nasıl artırdığını inceliyor.

Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

373-378

Hasta bakımını iyileştirmek

Maria Beatriz Alkmim ve ark. (373-378) Minas Gerais’deki hastalara bir tele-sağlık ağının nasıl yardım ettiğini değerlendiriyor.

Brezilya

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

348-356

Hıv tanısı koymak için cep telefonu kullanmak

Phil Seidenberg ve ark. (348-356) cep telefonu mesajı yoluyla bebeklerde HIV tanısının konmasına nasıl yardımcı olduğunu inceliyor

Zambiya

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

385-389

İnfluenzayı takip etmek

Soatiana Rajatonirina ve ark. (385-389) Afrika adalarının 'gerçek zamanlı' sürveyans sistemini ele alıyor.

Madagaskar

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

332-340

Düşük ve orta gelir düzeyine sahip ülkelerde e-sağlık

Trevor Lewis ve ark. (332-340) Sağlık Sektörü Yenilikleri Merkezi'nden edinilen mevcut bulguları sunuyor.

Küresel

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

357-364

E-sağlığın kolaylıkları ve önündeki engeller

FrancesS Mair ve ark. (357-364) e-sağlık uygulamasını teşvik eden ya da engelleyen faktörleri inceliyor.

Küresel

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

365-372

E-sağlığın etkisi

JohnD Piette ve ark. (365-372) düşük ve orta gelirli ülkelerde e-sağlık için bir sonraki adımı tartışıyor.

Küresel

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

390-392

M-sağlık (mobil sağlık) yoluyla davranışları değiştirmek

Harsha Thirumurthy ve Richardt Lester (390-392) sınırlı kaynağın olduğu alanlarda m-sağlığın nasıl kullanılabileceğini inceliyor.

Küresel

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

393-394

M-sağlık: cebinizdeki bakım hizmeti

Alastair van Heerden ve ark. (393–394) bir araştırma gündemi sunuyor.

Küresel

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

395-397

E-sağlık işbirliği

S Yunkap Kwankam (395-397) e-sağlık için düzenli bir ulusal altyapının gerekli olduğunu söylüyor.

Küresel

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

398-400

Sağlık araştırmaları ve kamu yararı

John-Arne Røttingen ve ark. (398-400) gelişmekte olan ülkelerde araştırmaların devam etmesinin nasıl sağlanacağını inceliyor.

Küresel

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Sağlık Araşrımları Genel Müdürlüğü

Bağlantılar

Sağlık İstatistikleri

İletişim

Adres: Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1 Sokak No: 13 06430 Sıhhiye-Çankaya-Ankara
Tel: 0312-585 68 00
Fax: 0312-585 68 69
E-Mail : sagem@saglik.gov.tr