Ana Sayfa BayrakBayrak

 

1.                  DSÖ’DEN HABERLER

 

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU’NU İLGİLENDİRENLER

Sıtmaya karşı mücadelede yavaşlama

17 Aralık 2012 - 2004 ve 2009 yılları arasında sıtma önleme ve kontrol programlarının hızlı büyümesinin ardından,  2010 ve 2012 yılları arasında sıtmayla mücadele küresel fonu durağan bir duruma geçti.  Dünya Sıtma Raporu 2012’ye göre, sıtmayla mücadeleye ayrılan fondaki azalma dünyanın önde gelen bulaşıcı öldürücü hastalıklarından biri ile olan mücadelede edinilen kazanımları tersine çevirebilir.

Seks işçiliğinde HIV’in önlenmesi ve tedavisi için rehberlik

 

12 Aralık 2012 - HIV oranları seks işçileri arasında, genel nüfus arasında olduğundan çok daha yaygındır. Seks işçileri ise genellikle kondom kullanımı dâhil olmak üzere HIV sağlık hizmetlerine erişmeye çalışırken damgalanma, ayrımcılık ve şiddete maruz kalmaktadırlar. DSÖ ve ortakları, bıgün, seks işçilerinin çalışma şartlarında HIV’e dikkat çeken bir rehber yayınlamışlardır. Rehberler, insan haklarına dayalı sağlık hizmetlerine erişimin iyileştirilmesiyle seks işçileri arasında HIV enfeksiyonlarının azaltılmasını hedeflenmektedir.

 

BAKANLIĞIN TÜM BİRİMLERİNİ İLGİLENDİRENLER

 

Küresel Sağlık Gözlemevi - Tek noktadan sağlık verileri


14 Aralık 2012 - Tüberkülozun yüksek oranlarda seyrettiği ülkeleri öğrenmek isteyen bir araştırmacı, en tutkulu veri analistini bile pes ettirecek yüzlerce veri sütununun arasında en güncel veriyi elde etmekte zorlanabilir. DSÖ’nün çevrimiçi Küresel Sağlık Gözlemevi, istatistikçiler, epidemiyologlar, ekonomistler ve halk sağlığı araştırmacıların yanı sıra küresel sağlık ile ilgilenen herkes için sağlık verilerinin bulunmasını ve kullanımını kolaylaştırıyor.

 

2.      DSÖ’NÜN VURGULADIĞI KONULAR

 

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU’NU İLGİLENDİRENLER

Pakistan’da sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların kınanması

Son 24 saat içerisinde çeşitli saldırılarda 6 sağlık çalışanının öldürülmesinden sonra DSÖ ve UNICEF Pakistan Hükümeti, Sindh ve Khyber Pakhtunkhwa illeriyle beraber saldırıları kınadılar.

DSÖ Şiddetin Önlenmesi Rehberi

2012 yılında dünyanın çeşitli bölgelerinde bireyler tarafından kitlesel katliamlar gerçekleştirildi. Bu katliamların mağdurları çoğunlukla çocuklar olmuştur. DSÖ tüm bu toplumsal şiddetten etkilenenleri, ülkelere bu karmaşık sorunu engellemek ve çözmelerini sağlamak için araçlar vererek desteklemek konusunda kararlıdır. Bu tarz bir şiddet bir halk sağlığı tehdididir, ancak bir o kadar önemli olan tüm ülkelerde sağ kalanlara ve ailelerine, yaralanmaların tedavisinde, ruh sağlığı desteğinde aynı zamanda sosyal ve hukuki olarak destek sağlama konularında kapsamlı bir cevabın olmasıdır.

3.      YAYINLAR

 

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU’NU İLGİLENDİRENLER

 

Postpartum kanamanın önlenmesi ve tedavisi için DSÖ önerileri

Postpartum kanama (PPK) gebelik ve doğumla ilgili mortalite, morbidite ve uzun süreli sakatlığın önemli bir nedenidir. PPK’yı önlemek ve tedavi etmek için etkili müdahaleler mevcuttur ve büyük ölçüde bu hayatı tehdit eden durumun yükünü azaltabilir.

 

PPK’nın önlenmesi ve tedavisi ile ilgili yeni bilimsel kanıtları vererek bu doküman önceki DSÖ önerilerini güncellemekte ve PPK’nın önlenmesi ve tedavisi için yeni öneriler getirmektedir. Bu kılavuzun birincil hedefi PPK’nın yükünü azaltmada etkili olduğu gösterilen müdahalelerin uygulanması için bir temel sağlamaktır. Ulusal ve yerel sağlık politikalarının geliştirilmesinden sorumlu sağlık profesyonelleri bu belgenin ana hedef kitlesini oluşturmaktadır. Kadın doğum uzmanları, pratisyen hekimler, ebeler, sağlık yöneticileri ve kamu sağlığı politika yapıcıları da aynı zamanda hedeflenmektedir. Bu belge PPK genel ilkelerini oluşturur ve PPK ile ilgili klinik protokoller ve sağlık politikalarının geliştirilmesi ile ilgili bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/9789241548502/en/index.html

 


TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU’NU ve TÜRKİYE İLAÇ ve TIBBİ CİHAZ KURUMUNU İLGİLENDİRENLER

 

Tıbbi hastalıkları bulunan çocuklarda kalıcı ağrı tedavisinde kullanılan ilaçlarla ilgili DSÖ rehberleri

Aralık 2012 - Bu rehberler, pediatrik nüfusta ağrı gidermek için ülkelere destek sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Bunlar çocuklarda kanser, HIV / AIDS, orak hücre hastalığı, yanık, travma ve fantom ekstremite ağrısı gibi durumların yol açtığı ağrıyı gidermek üzere geliştirilmiştir. Hafif, orta ve şiddetli ağrıların farmakolojik tedavisi için öneriler, mevcut kanıtların dikkatli ve şeffaf bir incelemesi sonucu ortaya koyulmuştur.

http://www.who.int/entity/medicines/areas/quality_safety/children_persisting_pain/en/index.html

 

4.      TOPLANTILAR

 

BAKANLIĞIN TÜM BİRİMLERİNİ İLGİLENDİRENLER

Sağlık Veri Standardizasyon ve birlikte çalışabilirlik konularında DSÖ Forumu
Yer: Cenevre, İsviçre
Tarih: 3-4 Aralık 2012

Forumun ana hedefi birlikte çalışabilirlik için sağlık veri standartlarının tam olarak uygulanması açısından kapsamlı bir yol haritası ile sağlık veri standartları geliştirme kuruluşları, standart koruma kuruluşları, akademik kurumlar, konu uzmanları ve üye devletlerarasında diyalogu kolaylaştırmaktır.

Forumun Başlıkları aşağıdakileri içerecektir:

•Sağlık sistemlerinin performansı için temel sağlık veri standartları ile ilgili görüşme;
•Üye ülkeler için serbestçe erişilebilir sağlık veri standartlarının nasıl yapılacağı;
•Sağlık veri standartlarının uygulaması ve bakımı için insan gücü kapasitesi; ve
•Sağlık veri standartları uygulanmasında gelişme ortaklarının rolü.

Dördüncü IHP+ Ülke Sağlık Takımları Toplantısı

Değişimi Sürdürmek, Hızlandırılmak ve Sonuç Elde Etmek
Yer: Nairobi, Kenya
Tarih: 11-14 Aralık 2012

Uluslararası Sağlık Ortaklığı (IHP +) yardımların etkililiği konusunda uzlaşılan ilkeleri uygulamaya koyarak sağlıkta Binyıl Kalkınma Hedeflerine doğru ilerlemenin geliştirilmesini amaçlamaktadır. IHP + iyi koordineli bir şekilde tek, ülke liderliğinde ulusal sağlık stratejisini desteklemek için ulusal hükümetler, kalkınma ajansları, sivil toplum ve diğerlerini harekete geçirir.

Bu dördüncü IHP + Ülke Sağlık Ekipleri Toplantısı Ortaklığın yardımı hızlandıracağı ve sağlıkta etkinliği geliştireceği yollar üzerinde uzlaşacaktır.

Toplantı:
• Ulusal sağlık planı arkasındaki işbirliğini artırmak için yaklaşımların en son sonuçlarını analiz etmek, ülke sistemleri ile uyumu arttırmak ve hesap verebilirliği geliştirmek;
• Ortaklar için engellerin ve teşviklerin anlaşılmasında daha iyi bir ortak anlayışa varmak, çalışma yollarını değiştirmek, sağlıkta gelişim etkinliği için güney-güney işbirliğinin geliştirilmek;
• Taahhütler ve sonuçlar için karşılıklı hesap verebilirliği güçlendirmek açısından gelecek IHP + yaklaşımları konusunda anlaşma.

 

 

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU’NU ve SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜ İLGİLENDİRENLER

 

2010 Küresel Hastalık Yükü çalışması

Açıklama - 13 Aralık 2012

 

DSÖ, kimisi kendi çalışanları olmak üzere birçok araştırmacı ve bilim adamının katkılarıyla gerçekleşen 2010 Küresel Hastalık Yükü (KHY) için veri toplama yöntemlerindeki ve metodolojideki yenilikleri memnuniyetle karşılamaktadır.  Bazı bölgelerde, Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME) ile DSÖ personeli arasında çok yakın işbirliği olmuştur ve KHY sonuçları, son DSÖ tahminlerine benzer sonuçlarlar ortaya çıkarmıştır. Diğer bölgelerde, DSÖ’nün KHY sonuçları, Birleşmiş Milletler’in diğer kuruluşlarının yaptığı küresel, bölgesel ve ülke düzeyindeki analizl sonuçlarından önemli ölçüde farklılık göstermektedir. Fakat diğer birçok bölgede, KHY sonuçları güncellenmektedir ve önceki DSÖ analizleriyle oldukça benzerlik göstermektedir.

 

IHME gibi akademik kurumlar, araştırmalar için yeni, son teknoloji yöntemlerin geliştirilmesin konusunda oldukça isteklidir. Bu durum, çalışmaların yinelenmesi ve diğer uzmanlar tarafından değerlendirilmesi sonrası, BM’nin resmi istatistiklerini etkileyecek  bilimsel ilerlemelere yol açacaktır.

 

En iyi karşılaştırılabilir küresel sağlık istatistiklerini dünyaya sunmak üzere, küresel sağlık tahminlerinde mevcut ve yeni yaklaşımları değerlendirmek ve mevcut uygulamaları iyileştirmek için DSÖ 2013’ün Şubat ayında bir toplantıya ev sahipliği yapacaktır.

 

Katılımcılar, başlıca DSÖ hastalık uzmanlığı grupları başkanları, ,ilgili BM kuruluşları, IHME de dâhil olmak üzere akademik çevrelerden ve ülkelerden gelen bağışçı ve temsilcilerden oluşacaktır.

 

Uluslararası karşılaştırılabilir istatistiklerin üretilmesi


DSÖ, Üye Devletlere karşı sorumludur ve kabul edilmiş kriterler ve metodolojilere uygun uluslararası karşılaştırılabilir istatistikler üretmek için onlarla birlikte çalışmaktadır. Yöntemlerimizi geliştirmek ve iyileştirmek, veri ve analitik yöntemlerde meydana gelen gelişmeleri dikkate almak üzere akademik kurumların uzmanları ile sürekli olarak birlikte çalışmaktayız. KHY analizlerinin birçoğundan faydalanacağımızı ve bu sonuçların, küresel sağlık tahminlerini geliştirmeye yönelik daha fazla araştırma ve bilimsel tartışmayı teşvik edeceğini düşünüyoruz

 

Sağlık bilgi sistemlerinin iyileştirilmesi

 

Asıl ihtiyacımız, hastalık yükünü tahmin ederken istatistiksel modellemeye daha fazla bağlı kalmamak için küresel sağlık verilerinin doğruluğunu artırmaktır.   küresel hastalık verilerinin doğruluğunu sağlamaktır. Şu anda dünya nüfusunun % 15’ini temsil eden sadece 34 ülke kaliteli ölüm nedenleri verisi üretmektedir ve bunlar hemen hepsi Avrupa ve Amerika'da bulunmaktadır. DSÖ, doğum ve ölüm kayıtları da dahil olmak üzere sağlık bilgi sistemlerinin iyileştirilmesi için gelişmekte olan ülkeler ile yakından çalışmaktadır.

5.      YILLIK OLAYLAR

 

İnsan Hakları Günü

10 Aralık 2012


10 Aralık 1948
tarihinde BM Genel Kurulu, dünya genelinde insan haklarının geliştirilmesi ve korunması için evrensel bir standart haline gelen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni kabul etmiştir.


Bu yıl 10 Aralıkta tüm dünya, Evrensel Bildirge'nin kabul edilmesi münasebetiyle İnsan Hakları Günü'nü kutladı.

 


Uluslar arası Engelliler Günü
3 Aralık 2012

 

Dünya nüfusunun yaklaşık% 15'i, ya da bir milyar insan, engellidir. İnsanlar genelde dünyadaki engellilerin ne kadar çok sayıda olduğunun ve onların karşılaştıkları zorlukların farkında değiller. DSÖ’nün misyonu, ulusal, bölgesel ve küresel çabalar aracılığıyla engelli insanlar için yaşam kalitesini artırmak ve sonuçları hakkında farkındalığı yükseltmektir.

 

Gün, özürlülük konularında bir anlayış geliştirilmesi ve engellilerin onuru, hakları ve refahı için destek seferberliğini amaçlamaktadır. Aynı zamanda hayatın her alanında engellilerin dâhil edilmesinden elde edilecek kazançlar hakkında toplumun bilincini genişletmeyi hedeflemektedir.

 

6.      DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AYLIK BÜLTENİ (Aralık 2012)

No: (Cilt 90, Sayı 12, Aralık 2012, 869 - 944)

 

Bu ayki editoryallerde, Michel Sidibé & Kent Buse (870) bir küresel sağlık çerçeve sözleşmesi için çağrıda bulunuyor. Neshan B Llangaratne ve ark. tedavi edilmeyen epilepsi hastası milyonlarca insanın temel ilaçlara neden erişmesi gerektiğini (871) açıklıyor. Patrick Adams (874-875) düşük gelirli ülkelerde insanlarda görülen papilloma virüsü için aşıların insanlara ulaştırılmasını anlatıyor. Tütün kontrolü kampanyasının kırk yılı hakkında Fiona Fleck, Mike Daube ile röportaj yapıyor (876-877).

 

1 Aralık 2012 - Bu sayıda aşağıdaki konularda makaleler bulunmaktadır:

·         Çocuklarda kurşun zehirlenmesi önlemek için "sıcak noktalar" ı belirleme.

·         Epilepsi hastası milyonlarca insan ihtiyaç duydukları ilaçları almıyor.

·         Yıllardır tütüne karşı mücadele gösteren Mike Daube ile röportaj

·         Gelişmekte olan ülkelerde HPV aşısını ulaştırmadaki zorluklar

·         Gambiya’da yetersiz beslenen çocukların belirlenmesi

·         HIV testi ve izleme için düşük maliyetli araçların gerekliliği

·         Tayland’da antibiyotikler için reçeteleme sisitemi ve talebi iyileştirme  

 


Dünya Sağlık Örgütü 2012 Aralık Ayı Bülteninde yer alan konular

 

Sayfa numarası

Başlık

Konu

İlgili ülke

Türkiye’de İlgili Kurum

(878–886)

Çocukları zehirli olabilecek topraktan uzak tutmak

Alexander van Geen ve ark. Peru’da madenciliğin olduğu kasabalarda toprağa karışan kurşunu inceliyor.

Peru

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

(887–894)

Yetersiz beslenen çocukların belirlenmesi

Martha Mwangome K ve ark. Bebek ölümlerinin riskini tahmin etmek için üst kol çevresi ölçümünü kullanıyor.

Gambiya

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

(895–904)

Sıtmanın izlenmesi

Neelima Mishra ve ark. başarısızlıkla sonuçlanan  tedavinin sonuçlarını ve risklerini anlatıyor.

Hindistan

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

(905–913)

Antibiyotiklerin daha iyi kullanımı

Nithima Sumpradit ve ark. reçetelendirme ve talebi iyileştirmek için yolları açıklıyor.

Tayland

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

(914–920)

Başa çıkmak için hazır olmak

Grace Wu & Muhammed H Zaman, HIV testi ve izleme için gerekli düşük maliyetli araçları belirtiyor.

Küresel

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu,

(921–931)

Sahada

Elena Ghanotakis ve ark., HIV'in anneden çocuğa bulaşmasını önlemek için DSÖ rehberlerini ülkelerin kendilerine nasıl adapte ettiğini anlatıyor.

Küresel

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

(932–939)

Rakamları görmek

Manju Rani ve ark. sağlık araştırma verilerine daha fazla erişim için uğraşıyor.

Küresel

Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü

(940–941)

Maliyetleri sınırlandırmak

Tom L Drake ve ark. pandemik influenzayı azaltmak üzere alınan önlemlerin maliyet etkinliğini değerlendirmek için gerekli bilgileri araştırıyor.

Küresel

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

 

 

Sağlık Araşrımları Genel Müdürlüğü

Bağlantılar

Sağlık İstatistikleri

İletişim

Adres: Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1 Sokak No: 13 06430 Sıhhiye-Çankaya-Ankara
Tel: 0312-585 68 00
Fax: 0312-585 68 69
E-Mail : sagem@saglik.gov.tr