Ana Sayfa BayrakBayrak

1.      DSÖ’DEN HABERLER

 

·         SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN BÜTÜN KURUMLARINI İLGİLENDİRENLER

 

Uyuşturucu bağımlısı insanların sağlık hizmetlerine daha iyi erişim ihtiyacı var

26 Haziran 2012 - Yeni BM tahminlerine göre, ciddi uyuşturucu sorunları olan yaklaşık 27 milyon kişi de dahil olmak üzere, 2010 yılında  dünya çapında yaklaşık 230 milyon yetişkin (15-64 yaş) en az bir kez yasadışı uyuşturucu kullanmış. Yeni DSÖ veritabanı, bu problemin çözümüne yönelik olup, 147 ülkede alkol ve uyuşturucuyla ilgili sorunların tedavisi için ayrılan kaynakları ayrıntıları  ile ortaya koymaktadır.

Sağlık, sürdürülebilir kalkınmanın anahtarıdır

22 Haziran 2012 - Sürdürülebilir Kalkınma, Birleşmiş Milletler Konferansı (Rio +20) daha adil, daha temiz, daha yeşil ve daha müreffeh bir dünya için yarar sağlayabilecek bir dizi önlem ortaya koymuş ve sağlıkla kalkınma arasında önemli bir ilişki olduğunu vurgulamıştır. Konferansın sonucuna ilişkin “İstediğimiz Gelecek (The Future We Want)” isimli belge, daha iyi sağlığın, sürdürülebilir kalkınmanın bir ön koşulu, bir sonucu ve bir göstergesi olduğunu vurgulamaktadır.

(Belgenin Linki:

 http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2012/rio20_20120619/en/)

 

·         TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU’NU İLGİLENDİRENLER

 

Kontamine topraklardaki parazitik kurtlar dünyanın en fakir topluluklarını etkiliyor

 

29 Haziran 2012 - Yaklaşık iki milyar insan, ya da dünya nüfusunun neredeyse% 29’u toprak yoluyla bulaşan parazit enfeksiyonları nedeniyle hastalanmaktadır. Bu hastalıklar kontamine olmuş toprak aracılığıyla insanlara geçer ve parazitik solucanlardan (helmint) kaynaklanır. Bu yeni bilgi notu, bu enfeksiyonları kontrol etmek için DSÖ stratejisinin yanı sıra toprak yoluyla bulaşan helmint ile mücadelede DSÖ’nün önerdiği güvenli ve etkili ilaçları tartışıyor.   

Kürtaj rehberi yayınlandı

21 Haziran 2012 - 2008 yılında güvenli olmayan tahminen 21,6 milyon kürtajın hemen hemen hepsi gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşti. Güvenli olmayan kürtaj nedeniyle ölümler tüm anne ölümlerinin halen yaklaşık % 13’ünü kapsamaktadır. DSÖ, Güvenli kürtaj: Sağlık sistemleri, politika yapıcılar, program yöneticileri ve sağlık hizmeti sağlayıcıları için rehberin ikinci baskısını klinik bakım hakkında en son kanıta dayalı bilgilerle birlikte yayınladı.

(Rehberin Linki:

 http://extranet.who.int/iris/bitstream/10665/70914/1/9789241548434_eng.pdf)

 

 

 

2.      DSÖ’NÜN VURGULADIĞI KONULAR

DSÖ Genel Direktörü olarak ilk döneminde Margaret Chan’in hesap verebilirliği

 

Bu belge, Dr. Chan’in Genel Müdür olarak seçilmeden önce verilen 22 vaadin gerçekleştirilmesi yönündeki başarıları, başarısızlıkları ve kalan zorlukların değerlendirmesini içermektedir.

 

·         TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU’NU İLGİLENDİRENLER

 

Çocuk felcinden arınma: Avrupa Bölgesi 10. yıldönümünü kutlanacak

DSÖ Avrupa Bölgesi'nin çocuk felcinden arındırıldığının belgelendirilmesinin 10. yılını kutlandı. Bölgedeki 53 ülkede yerli vahşi poliovirus transmisyonunu durdurma, tüm dünyada çocuk felcinin yok edilmesi çabalarında bir dönüm noktası olmuştur ve bu hedef doğrultusunda ilerlemeyi hızlandıran uluslararası bir ivme sağlamıştır.

(İlgili Link:

http://www.euro.who.int/en/what-we-publish/information-for-the-media/sections/latest-press-releases/european-region-marks-tenth-anniversary-of-polio-free-certification)

 

Daha az sayıda anne ve çocuk ölümü: Ölüm Sayısı Halen Yüksek

Yeni 2015’e geri sayım raporu, Kadın ve çocuklara bir gelecek inşa edilmesi: 2012 raporu, Binyıl Kalkınma Hedefleri 4 ve 5’e ulaşma yolunda ülke bazında kaydedilen ilerlemeleri ve ilerlemeye engel olan unsurları ortaya koyuyor ve bütün anne ve çocuk ölümlerinin %95’inin gerçekleştiği 75 ülke için güncel sağlık verilerini sunuyor. 

Koruyucu Antiretroviral tedavi için yeni program güncellemesi

Dünya Sağlık Örgütü, 2010 DSÖ, yetişkinler ve ergenlerde HIV için antiretroviral tedavi kılavuzunu tamamlayıcı nitelikte olan koruyucu antiretroviral tedavi için bir program güncellemesi yayınlamıştır. Bu güncelleme, yeni bilimsel ve programsal verileri özetlemekte ve önleyici tedavide DSÖ'nün rolünü ortaya koymaktadır.

 

3.      YAYINLAR

 

·         SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜ VE TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU’NU İLGİLENDİRENLER

Ergen ruh sağlığı

Haziran 2012 - Bu rapor, ergenlerin ruh sağlığı ihtiyaçlarına yönelik ulusal düzeyde bir dizi girişimi anlatmaktadır. Bulgular ve tavsiyelerin, ülkelerde ergen ruh sağlığı için daha iyi bir programlama yapılmasına doğru gerçekleştirilen eylemlerin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.

 

(Yayının Linki: http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789241503648_eng.pdf)

 

 

 

4.      TOPLANTILAR

 

Rio+20 – Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı

Yer: Rio de Janeiro, Brezilya

Tarih: 20-22 Haziran 2012

 

Rio + 20 - Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı - sürdürülebilir bir kalkınmaya ulaşma adına dünyayı doğru yola koymak için bir fırsattır. Bu konferans, sağlık, çevre ve sürdürülebilir kalkınma arasındaki bağlantıları yeniden incelemek için iyi bir şanstır. Sağlıklı bir çevre, sağlıklı bir yaşamın ön koşuludur. Hava, su ve kimyasal kirliliğin, küresel hastalık yükü üzerinde büyük bir etkisi vardır.

 

Daha iyi sağlık, sürdürülebilir kalkınma için önemlidir. Sağlıklı insanlar, daha iyi öğrenebilir, daha çok kazanabilir ve topluma çok daha fazla katkıda bulunabilirler.

 

Evrensel sağlık sigortası sağlanması bunun için bir anahtardır. Bir yandan insanların sağlıklı kalmasını sağlarken, diğer yandan yoksulluk içine itilmekten onları korur.

 

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı (UNCSD), Genel Kurul Kararına (A/RES/64/236) uygun olarak düzenlenmektedir. Bu, Devlet ve Hükümet Başkanları veya diğer hükümet temsilcilerinin katıldığı üst düzey bir Birleşmiş Milletler Konferansıdır.

 

 

5.      YILLIK OLAYLAR

Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü

14 Haziran 2012

DSÖ, kan bağışlayarak hayat kurtaran ve başkalarının sağlığını iyileştiren milyonlarca insanı hatırlamak için 14 Haziran’ı seçti. Bu Gün, özellikle oldukça sınırlı miktarda mevcut kan bulunan gelişmekte olan ülkelerde, hastane ve kliniklerde kan sıkıntısını önlemek için düzenli olarak kan vermek gerektiğini vurgulamaktadır.

Her yıl düzenlenen bu gün, gönüllü kan bağışçısı olmak için insanları motive etmeyi hedeflemektedir. Ayrıca, sağlık sistemlerinin ve politika yapıcıların, kan naklini nasıl güvenli ve dünya üzerindeki her insanın erişebileceği duruma getirebileceklerini göstermektedir.    

 

 

6.      DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AYLIK BÜLTENİ (Haziran 2012)

No: (Cilt 90, Sayı 6, Haziran 2012, 401-476)

 

Bu sayının editoryallerinde Peter Waiswa ve ark. (403) sosyal otopsilerin, anne, yenidoğan ve çocuk sağlığı sonuçlarını geliştirmek için gerekli olduğunu savunurken, John Walley ve ark. (402) düşük ve orta gelirli ülkelerde bulaşıcı olmayan hastalıkların birinci basamakta bakım yönetimini incelemektedir.

 

Haberler bölümünde, Patrick Adams (408-409), tütüne karşı Türkiye'nin mücadelesinin öyküsünü anlatırken Gary Humphreys (406-407) nadir hastalıklar alanında kaydedilen ilerlemeleri inceliyor. Bir röportajda, Rajiv N Rimal (410-411) halk sağlığı için sosyal medya kullanımının faydaları ve zorluklarını tartışıyor.

 

Dünya Sağlık Örgütü 2012 Mayıs Ayı Bülteninde yer alan konular

Sayfa numarası

Başlık

Konu

İlgili ülke

Türkiye’de İlgili Kurum

412–417

Menenjit riskinin değerlendirilmesi

A Beresniak ve ark. menenjit salgınlarını önceden tahmin etmek ve yüksek risk alanlarının belirlenmesi için sürveyans verilerini kullanmaktadır.

Nijerya

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

418–425

Komplike doğumlar ve anne ölümleri

Katerini T Storeng ve ark. zorlu bir doğum sancısı ve doğum geçiren kadınların daha sonraki dört yıl içinde ölme ihtimalinin yüksek olduğunu söylemektedir.

Burkina Faso

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

426–435

Yaşlılar için ödemelerin azaltılması

Akihiro Nishi ve ark. düşük maliyet planlarına uygun olan yaşlı Japon halkı için daha iyi sağlık sonuçları elde edildiğine karar veriyor.

Japonya

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

436–443

Akut zehirlenmenin belirlenmesi

L Senarathna ve ark. Akut Zehirlenme olaylarının insidansını belirlemek için veri kaynakları karşılaştırmaktadır.

Sri Lanka

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

444–451

Iraklı mültecilerin tıbbi koşulları

Farrah J Mateen ve ark. Iraklı mültecilerin sağlık ihtiyaçlarını araştırmaktadır.

Ürdün

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

452–460

Sıtma için Ekonomik İlaç Tesisi denemesi

Gavin Yamey ve ark. artemisinin bazlı kombinasyon tedaviler için sınırları belirlemektedir.

Küresel

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

461–467

Yaralanma sonucu ölümler

Jiaying Zhao ve ark. yaralanmaları önleme yolu ile 436.4 milyon yaşam yılının kurtulabileceğini söylüyor.

Çin

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

468–473

Pestisit için  düzenlemelerin geliştirilmesi

Dung Tri Phung ve ark. zirai ilaç kullanımını düzenleyerek tarım işçilerinin güvenliği geliştirmenin yollarını tartışıyor.

Vietnam

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

474–476

Veri kaynakları yetersiz olan yerlerde ölümün izlenmesi

Al Christina Pagel ve ark. çıktılarda ki beklenmedik değişiklikleri belirlemek için çizelgelerin nasıl kullanılabileceğini gösteriyor.

Küresel

Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü

 

Sağlık Araşrımları Genel Müdürlüğü

Bağlantılar

Sağlık İstatistikleri

İletişim

Adres: Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1 Sokak No: 13 06430 Sıhhiye-Çankaya-Ankara
Tel: 0312-585 68 00
Fax: 0312-585 68 69
E-Mail : sagem@saglik.gov.tr