Ana Sayfa BayrakBayrak

1.      DSÖ’DEN HABERLER (26 Mayıs - 01Haziran 2012)

Tütün endüstrisinin girişimlerini durdurma

30 Mayıs 2012 -- Tütün her yıl yaklaşık 6 milyon kişinin ölümüne neden olmaktadır ve tüm dünyada hastalık ve ölümlerin başlıca önlenebilir nedenlerinden biridir.Dünya Tütüne Hayır Günü’nde (31 Mayıs) DSÖ, tütünün zararlarından insanları koruyan politikaları zayıflatmak için tütün endüstrisinin giderek daha da sertleşen saldırılarına karşı tetikte olmak üzere ulusal liderlere çağrıda bulunuyor.

Yanıkları önleme

31 Mayıs 2012 - Yanıklar her yıl tahminen 195,000 kişinin ölümüne neden olmakta ve bu ölümlerin büyük çoğunluğu düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana gelmektedir. Bu yeni olgular listesi, bireyler, toplumlar ve sağlık yetkililerine yanık riskini azaltmak için yanık önleme stratejileri ve eylemler için öneriler sunmaktadır.

Küresel Aşı Eylem Planı ve Dünya Aşı Haftasının Kabulü

Altmış beşinci Dünya Sağlık Asamblesi'nde delegeler Küresel Aşı Eylem Planı'nı kabul etti. Eylem Planı, tüm dünyadaki insanların aşıya daha adil erişimi yoluyla 2020 yılına kadar milyonlarca ölümü önlemeyi hedeflemektedir. Üye Devletler ayrıca Dünya Aşı Haftası olarak Nisan ayının son haftasını belirledi.

Dünya Sağlık Asamblesi, yeni bir küresel sağlık önlemleri paketi ile sona erdi

26 Mayıs 2012 -- Altmış beşinci Dünya Sağlık Asamblesi, pek çok sağlık sorunu hakkında 21 önerge ve üç kararı kabul ettikten sonra Cumartesi günü son buldu. Altı gün süren tartışmalar, 194 DSÖ Üye Devletinin sağlık bakanları ve üst düzey sağlık yetkililerinin yanı sıra sivil toplum ve diğer paydaşların temsilcileri de dâhil olmak üzere yaklaşık 3000 delege arasında gerçekleşti.

 

2.      DSÖ’NÜN VURGULADIĞI KONULAR

·         TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU’NU İLGİLENDİRENLER

Cilt rengini açıcı sabun ve kremlerdeki cıva

Birçok cilt rengini açıcı kremler ve sabunlar aktif madde olarak cıva içermektedir. Ancak cıva tehlikelidir. Böbrek fonksiyonu bozukluklarına, deri döküntüleri, ciltte renk değişikliği ve yaralara, bakteriyel ve mantar enfeksiyonlarına karşı cildin direncinde azalmaya neden olabilir.

HIV ülke profilleri: Avrupa'daki durum

DSÖ/Avrupa, tüm DSÖ Avrupa Bölgesi'ndeki ülkelerin HIV durumu profillerini çıkardı. Bunlar, ölüm sayısı, 2010 yılında her 100,000 kişideki enfeksiyon oranı ve virüsün bulaşma yolları, bildirilen HIV vakalarının toplam sayısı gibi, (mevcut) genel istatistikleri içermektedir.

 

3.      YAYINLAR

 

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU’NU İLGİLENDİRENLER

 

Virüsler, uyuşturucu ve duman: Halk sağlığı hikâyeleri

Mayıs 2012 -- Bu kitap, bireyler, toplumlar, kurumlar ve ülkeler birlikte çalışırlarsa, insanların sağlığını nasıl daha iyi bir duruma getirebileceğini basit, teknik olmayan bir dille anlatmaktadır. Kitap, sağlık konusunda ilerlemeyi mümkün kılmak için DSÖ’nün ülkelere teknik destek ve koordinasyon sağlama konusunda oynadığı rolü göstermektedir.  

 

4.      TOPLANTILAR

 

Altmış beşinci Dünya Sağlık Asamblesi

Dünya Sağlık Asamblesi altmış beşinci oturumu, 21-26 Mayıs tarihlerinde Cenevre'de gerçekleşiyor. Bu oturumda, Sağlık Asamblesi, evrensel sağlık sigortası, bulaşıcı olmayan hastalıklar, ruhsal bozukluklar, beslenme, Binyıl Kalkınma Hedefleri, ergen gebeliği, polio eradikasyonu, araştırma ve geliştirme, Uluslararası Sağlık Tüzüğü ve DSÖ reform süreci gibi halk sağlığı konularında bir dizi meseleyi tartışıyor. Sağlık Asamblesi, DSÖ Genel Direktörü olarak ikinci bir beş yıllık dönem için Margaret Chan’i atadı.

Sağlık Asamblesi, DSÖ program bütçesi, idaresi ve yönetimi konularını da tartışmaktadır.

 

5.      YILLIK OLAYLAR

·         TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU’NU İLGİLENDİRENLER

Dünya Tütüne Hayır Günü - 31 Mayıs 2012

Her yıl 31 Mayıs'ta DSÖ tarafından tütün kullanımı ile ilişkili sağlık risklerini vurgulamak ve tütün kullanımını azaltan etkili politikaları savunmak için Dünya Tütüne Hayır Günü kutlanır. Tütün kullanımı (hipertansiyondan sonra) dünyada ikinci ölüm nedenidir ve şu anda dünya genelinde her 10 yetişkinden birinin ölümüne neden olmaktadır.

Dünya Sağlık Asamblesi, tütün salgını ve onun öldürücü etkilerine tüm dünyada dikkat çekmek için 1987 yılında Dünya Tütüne Hayır Gününü başlattı. Bu gün, belirli tütün kontrolü mesajlarını vurgulamak ve DSÖ Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşme'sine uyulmasını teşvik etmek için bir fırsat sağlar. Tütün kullanımı, sağlık camiasının karşı karşıya olduğu önlenebilir salgınlar arasında birinci sıradadır.

 

 

6.      DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AYLIK BÜLTENİ (Haziran 2012)

No: (Cilt 90, Sayı 6, Haziran 2012, 401-476)

 

Bu sayının editoryallerinde Peter Waiswa ve ark. (403) sosyal otopsilerin, anne, yenidoğan ve çocuk sağlığı sonuçlarını geliştirmek için gerekli olduğunu savunurken, John Walley ve ark. (402) düşük ve orta gelirli ülkelerde bulaşıcı olmayan hastalıkların birinci basamakta bakım yönetimini incelemektedir.

 

Haberler bölümünde, Patrick Adams (408-409), tütüne karşı Türkiye'nin mücadelesinin öyküsünü anlatırken Gary Humphreys (406-407) nadir hastalıklar alanında kaydedilen ilerlemeleri inceliyor. Bir röportajda, Rajiv N Rimal (410-411) halk sağlığı için sosyal medya kullanımının faydaları ve zorluklarını tartışıyor.

 

Dünya Sağlık Örgütü 2012 Mayıs Ayı Bülteninde yer alan konular

Sayfa numarası

Başlık

Konu

İlgili ülke

Türkiye’de İlgili Kurum

412–417

Menenjit riskinin değerlendirilmesi

A Beresniak ve ark. menenjit salgınlarını önceden tahmin etmek ve yüksek risk alanlarının belirlenmesi için sürveyans verilerini kullanmaktadır.

Nijerya

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

418–425

Komplike doğumlar ve anne ölümleri

Katerini T Storeng ve ark. zorlu bir doğum sancısı ve doğum geçiren kadınların daha sonraki dört yıl içinde ölme ihtimalinin yüksek olduğunu söylemektedir.

Burkina Faso

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

426–435

Yaşlılar için ödemelerin azaltılması

Akihiro Nishi ve ark. düşük maliyet planlarına uygun olan yaşlı Japon halkı için daha iyi sağlık sonuçları elde edildiğine karar veriyor.

Japonya

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

436–443

Akut zehirlenmenin belirlenmesi

L Senarathna ve ark. Akut Zehirlenme olaylarının insidansını belirlemek için veri kaynakları karşılaştırmaktadır.

Sri Lanka

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

444–451

Iraklı mültecilerin tıbbi koşulları

Farrah J Mateen ve ark. Iraklı mültecilerin sağlık ihtiyaçlarını araştırmaktadır.

Ürdün

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

452–460

Sıtma için Ekonomik İlaç Tesisi denemesi

Gavin Yamey ve ark. artemisinin bazlı kombinasyon tedaviler için sınırları belirlemektedir.

Küresel

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

461–467

Yaralanma sonucu ölümler

Jiaying Zhao ve ark. yaralanmaları önleme yolu ile 436.4 milyon yaşam yılının kurtulabileceğini söylüyor.

Çin

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

468–473

Pestisit için  düzenlemelerin geliştirilmesi

Dung Tri Phung ve ark. zirai ilaç kullanımını düzenleyerek tarım işçilerinin güvenliği geliştirmenin yollarını tartışıyor.

Vietnam

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

474–476

Veri kaynakları yetersiz olan yerlerde ölümün izlenmesi

Al Christina Pagel ve ark. çıktılarda ki beklenmedik değişiklikleri belirlemek için çizelgelerin nasıl kullanılabileceğini gösteriyor.

Küresel

Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü

 

 

Sağlık Araşrımları Genel Müdürlüğü

Bağlantılar

Sağlık İstatistikleri

İletişim

Adres: Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1 Sokak No: 13 06430 Sıhhiye-Çankaya-Ankara
Tel: 0312-585 68 00
Fax: 0312-585 68 69
E-Mail : sagem@saglik.gov.tr