Ana Sayfa BayrakBayrak

1.           DSÖ’DEN HABERLER

 

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU’NU İLGİLENDİRENLER

 

Arseniğin sağlığa etkileri

2 Ocak 2013 - İçme suyunun ve gıdanın uzun süre arseniğe maruz kalması kanser ve deri lezyonlarına neden olabilir. Arsenik ayrıca gelişimsel etkiler, kalp-damar hastalıkları, sinir sistemi hasarı ve diyabet ile ilişkili olmuştur. Bu son güncellenen veriler içilen, yemek hazırlanmasında ve besin ürünlerinin sulanmasında kullanılan arsenik kontamine suyun tehlikesini vurgulamaktadır.

2012 yılında Küresel Sağlık: Temel sağlık sorunları

 

28 Aralık 2012 – 2012 yılında Hindistan'da çocuk felci bulaşmasının sonlanması ve içme suyunda Binyıl Kalkınma Hedefine ulaşılması da dâhil olmak üzere kilit hedeflere planlanandan önce ulaşıldı. Bu fotoğraf albümü 2012 yılında karşılaşılan önemli sağlık sorunlarından bir bazılarını sunmaktadır.

 

Kolerayı Önleme ve Tedavi Etme

 

26 Aralık 2012 - Her yıl tahmini 3-5 milyon kolera vakası görülmekte ve 100 000'den fazla insan hastalık nedeniyle ölmektedir.  Kolera vakalarının % 80 kadarı oral rehidrasyon tuzları (ORS) ile başarıyla tedavi edilebilir. Bu bilgilendirme dosyası kolera, önlenmesi ve tedavisi hakkında önemli bilgiler vurgulamaktadır.

 

 

2.   DSÖ’NÜN VURGULADIĞI KONULAR

 

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU’NU İLGİLENDİRENLER

Pakistan’da sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların kınanması

Son 24 saat içerisinde çeşitli saldırılarda 6 sağlık çalışanının öldürülmesinden sonra DSÖ ve UNICEF Pakistan Hükümeti, Sindh ve Khyber Pakhtunkhwa illeriyle beraber saldırıları kınadılar.

3.   YAYINLAR

 

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU’NU İLGİLENDİRENLER

 

Postpartum kanamanın önlenmesi ve tedavisi için DSÖ önerileri

Postpartum kanama (PPK) gebelik ve doğumla ilgili mortalite, morbidite ve uzun süreli sakatlığın önemli bir nedenidir. PPK’yı önlemek ve tedavi etmek için etkili müdahaleler mevcuttur ve büyük ölçüde bu hayatı tehdit eden durumun yükünü azaltabilir.

 

PPK’nın önlenmesi ve tedavisi ile ilgili yeni bilimsel kanıtları vererek bu doküman önceki DSÖ önerilerini güncellemekte ve PPK’nın önlenmesi ve tedavisi için yeni öneriler getirmektedir. Bu kılavuzun birincil hedefi PPK’nın yükünü azaltmada etkili olduğu gösterilen müdahalelerin uygulanması için bir temel sağlamaktır. Ulusal ve yerel sağlık politikalarının geliştirilmesinden sorumlu sağlık profesyonelleri bu belgenin ana hedef kitlesini oluşturmaktadır. Kadın doğum uzmanları, pratisyen hekimler, ebeler, sağlık yöneticileri ve kamu sağlığı politika yapıcıları da aynı zamanda hedeflenmektedir. Bu belge PPK genel ilkelerini oluşturur ve PPK ile ilgili klinik protokoller ve sağlık politikalarının geliştirilmesi ile ilgili bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/9789241548502/en/index.html

 

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU’NU ve TÜRKİYE İLAÇ ve TIBBİ CİHAZ KURUMUNU İLGİLENDİRENLER

 

Tıbbi hastalıkları bulunan çocuklarda kalıcı ağrı tedavisinde kullanılan ilaçlarla ilgili DSÖ rehberleri

Aralık 2012 - Bu rehberler, pediatrik nüfusta ağrı gidermek için ülkelere destek sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Bunlar çocuklarda kanser, HIV / AIDS, orak hücre hastalığı, yanık, travma ve fantom ekstremite ağrısı gibi durumların yol açtığı ağrıyı gidermek üzere geliştirilmiştir. Hafif, orta ve şiddetli ağrıların farmakolojik tedavisi için öneriler, mevcut kanıtların dikkatli ve şeffaf bir incelemesi sonucu ortaya koyulmuştur.

http://www.who.int/entity/medicines/areas/quality_safety/children_persisting_pain/en/index.html

 

4.   TOPLANTILAR

 

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU’NU İLGİLENDİRENLER

Küresel Anne Sağlığı Konferansı

Yer: Arusha, Tanzanya
Tarih: 15-17 Ocak 2013

Küresel Anne Sağlığı Konferansı bilim adamları, araştırmacılar ve politika yapıcılar için, önlenebilir anne mortalite ve morbiditesini bakım kalitesini arttırarak eradike etme yolunda, network oluşturma, bilgi paylaşımı ve bakım kalitesini iyileştirilmesi yönünde teknik bir konferanstır.

2013 konferansı, başarılı 2010 konferansının teknik odaklı ve özet odaklı yapısının üzerine inşa edilecektir.

5 konferans başlığı olacaktır:

·         Anne sağlığı hizmetlerinin kalitesini artırmak için program yaklaşımları ve araçları.

·         Anne sağlığı hizmetlerinin kalitesinin ölçümü

·          Anne sağlığı hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesi için sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi.

·         Kaliteli anne sağlığı hizmetlerine erişim ve kullanımı.

·         Kaliteli anne sağlığı hizmetleri için kanıt temelli politika ve savunuculuk.  

 

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU’NU ve SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜ İLGİLENDİRENLER

 

2010 Küresel Hastalık Yükü çalışması

Açıklama - 13 Aralık 2012

 

DSÖ, kimisi kendi çalışanları olmak üzere birçok araştırmacı ve bilim adamının katkılarıyla gerçekleşen 2010 Küresel Hastalık Yükü (KHY) için veri toplama yöntemlerindeki ve metodolojideki yenilikleri memnuniyetle karşılamaktadır.  Bazı bölgelerde, Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME) ile DSÖ personeli arasında çok yakın işbirliği olmuştur ve KHY sonuçları, son DSÖ tahminlerine benzer sonuçlarlar ortaya çıkarmıştır. Diğer bölgelerde, DSÖ’nün KHY sonuçları, Birleşmiş Milletler’in diğer kuruluşlarının yaptığı küresel, bölgesel ve ülke düzeyindeki analizl sonuçlarından önemli ölçüde farklılık göstermektedir. Fakat diğer birçok bölgede, KHY sonuçları güncellenmektedir ve önceki DSÖ analizleriyle oldukça benzerlik göstermektedir.

 

IHME gibi akademik kurumlar, araştırmalar için yeni, son teknoloji yöntemlerin geliştirilmesin konusunda oldukça isteklidir. Bu durum, çalışmaların yinelenmesi ve diğer uzmanlar tarafından değerlendirilmesi sonrası, BM’nin resmi istatistiklerini etkileyecek  bilimsel ilerlemelere yol açacaktır.

 

En iyi karşılaştırılabilir küresel sağlık istatistiklerini dünyaya sunmak üzere, küresel sağlık tahminlerinde mevcut ve yeni yaklaşımları değerlendirmek ve mevcut uygulamaları iyileştirmek için DSÖ 2013’ün Şubat ayında bir toplantıya ev sahipliği yapacaktır.

 

Katılımcılar, başlıca DSÖ hastalık uzmanlığı grupları başkanları, ,ilgili BM kuruluşları, IHME de dâhil olmak üzere akademik çevrelerden ve ülkelerden gelen bağışçı ve temsilcilerden oluşacaktır.

 

Uluslararası karşılaştırılabilir istatistiklerin üretilmesi


DSÖ, Üye Devletlere karşı sorumludur ve kabul edilmiş kriterler ve metodolojilere uygun uluslararası karşılaştırılabilir istatistikler üretmek için onlarla birlikte çalışmaktadır. Yöntemlerimizi geliştirmek ve iyileştirmek, veri ve analitik yöntemlerde meydana gelen gelişmeleri dikkate almak üzere akademik kurumların uzmanları ile sürekli olarak birlikte çalışmaktayız. KHY analizlerinin birçoğundan faydalanacağımızı ve bu sonuçların, küresel sağlık tahminlerini geliştirmeye yönelik daha fazla araştırma ve bilimsel tartışmayı teşvik edeceğini düşünüyoruz

 

Sağlık bilgi sistemlerinin iyileştirilmesi

 

Asıl ihtiyacımız, hastalık yükünü tahmin ederken istatistiksel modellemeye daha fazla bağlı kalmamak için küresel sağlık verilerinin doğruluğunu artırmaktır.   küresel hastalık verilerinin doğruluğunu sağlamaktır. Şu anda dünya nüfusunun % 15’ini temsil eden sadece 34 ülke kaliteli ölüm nedenleri verisi üretmektedir ve bunlar hemen hepsi Avrupa ve Amerika'da bulunmaktadır. DSÖ, doğum ve ölüm kayıtları da dahil olmak üzere sağlık bilgi sistemlerinin iyileştirilmesi için gelişmekte olan ülkeler ile yakından çalışmaktadır.

5.   YILLIK OLAYLAR

 

6.   DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AYLIK BÜLTENİ (Ocak 2013)

No: (Cilt 91, Sayı 1, Ocak 2013, 1 – 80

 

Bu sayıda, Go4 Sağlık grubu (2) genel sağlık sigortası için bir vizyon ortaya koydu. Kavitha Kolappa ve ark. (3) mental rahatsızlıkların neden bulaşıcı olmayan hastalıklara karşı küresel tepkiye dâhil edilmesi gerektiğini açıkladı. Özellikle düşük ve orta gelir grubunda kullanmak için tıbbi cihazların tasarlanması konusunda ilerleme hakkında Ajanthy Arasaratnam & Gary Humphreys (6-7) raporu. Serbest ama güvenilir çevrimiçi (online) sağlık bilgileri oluşturmak için Wikipedia girişimleri üzerine Fiona Fleck James Heilman (8-9) ile görüşme yapmıştır.

 

Bu sayı aşağıdaki konularda makaleler içerir:

 

·         Gelişmekte olan ekonomiler tarafından tıbbi cihazlar için talep

·         Röportaj: Serbest ama güvenilir sağlık bilgileri oluşturmak için Wikipedia mücadelesi

·          İlaç dirençli tüberküloz ve Belarus’ta risk faktörleri

·         Aşılar: paketleme hakkını alma

·         Mental rahatsızlıkları ve bulaşıcı olmayan hastalıklara karşı küresel tepki

·         Gana’da A vitamini etkilerini ölçme

·         Çin köylerinde temel sağlık hizmetleri sunumu

 

 

Dünya Sağlık Örgütü 2013 Ocak Ayı Bülteninde yer alan konular

 

Sayfa numarası

Başlık

Konu

İlgili ülke

Türkiye’de İlgili Kurum

(10-18)

Araştırma gündemini belirlemek

Michelle J Hindin ve ark.

(10-18) ergen sağlığı için araştırma önceliklerini oluşturmak.

Küresel

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

(19-27)

Vitamin A’nın etkilerini ölçmek

Lisa Hurt ve ark (19-27) A vitamini takviye denemesi etkene özel mortalite raporu

Gana

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

(28–35)

Hayat kurtarmak ve para tasarrufu

Anna Garcia-ALTES ve ark. yol güvenliği politikalarının ekonomik etkilerini değerlendirdi

İspanya

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

(36–45)

Kötü bir öksürükten daha fazlası

Alena Skrahina ve ark. İlaç dirençli tüberküloz ve risk faktörlerini tespit etti  

Belarus

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

(46-56)

Anneleri ve çocukları tedavi etmek

 

Amitabh B Suthar ve ark. Anne ve bebek kliniklerinde HIV tedavisi ile ilgili kanıtları inceledi. 

Küresel

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

(57–63)

Küresel piyasalar ve dengeli öğünler

Anne Marie Thow ve ark. Meyve ve sebzelerin tedarikini nasıl arttıracaklarını açıkladılar

Küresel

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

(64-69)

Dikey bulaşmayı durdurma

Peter Barron ve ark. Anneden çocuğa HIV aktarımını ortadan kaldırmak için çabalarını açıkladılar

Güney Afrika Cumhuriyeti

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

(70-74)

Temel sağlık hizmetleri sunumu

Yan Ding ve ark. iki ilde köy sağlık hizmetleri üzerine çalıştılar  

Çin

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

(70-74)

Paketleme hakkı

Osman David Mansoor ve ark. (75–78) aşıların paketlemesinin teslimat için neden önemli olduğunu açıkladılar.

Küresel

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

 

Sağlık Araşrımları Genel Müdürlüğü

Bağlantılar

Sağlık İstatistikleri

İletişim

Adres: Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1 Sokak No: 13 06430 Sıhhiye-Çankaya-Ankara
Tel: 0312-585 68 00
Fax: 0312-585 68 69
E-Mail : sagem@saglik.gov.tr