Ana Sayfa BayrakBayrak

 

1. DSÖ’DEN HABERLER

 

BAKANLIĞIN TÜM BİRİMLERİNİ İLGİLENDİRENLER

 

Küresel Sağlık Gözlemevi - Tek noktadan sağlık verileri


14 Aralık 2012 - Tüberkülozun yüksek oranlarda seyrettiği ülkeleri öğrenmek isteyen bir araştırmacı, en tutkulu veri analistini bile pes ettirecek yüzlerce veri sütununun arasında en güncel veriyi elde etmekte zorlanabilir. DSÖ’nün çevrimiçi Küresel Sağlık Gözlemevi, istatistikçiler, epidemiyologlar, ekonomistler ve halk sağlığı araştırmacıların yanı sıra küresel sağlık ile ilgilenen herkes için sağlık verilerinin bulunmasını ve kullanımını kolaylaştırıyor.

 

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU’NU İLGİLENDİRENLER

 

Seks işçiliğinde HIV’in önlenmesi ve tedavisi için rehberlik

 

12 Aralık 2012 - HIV oranları seks işçileri arasında, genel nüfus arasında olduğundan çok daha yaygındır. Seks işçileri ise genellikle kondom kullanımı dâhil olmak üzere HIV sağlık hizmetlerine erişmeye çalışırken damgalanma, ayrımcılık ve şiddete maruz kalmaktadırlar. DSÖ ve ortakları, bıgün, seks işçilerinin çalışma şartlarında HIV’e dikkat çeken bir rehber yayınlamışlardır. Rehberler, insan haklarına dayalı sağlık hizmetlerine erişimin iyileştirilmesiyle seks işçileri arasında HIV enfeksiyonlarının azaltılmasını hedeflenmektedir.

 

Sudan'da sarıhumma hedefi

 

7 Aralık 2012 - 2012 Eylül ayı sonlarından itibaren, sarıhumma salgını Sudan'ın Darfur bölgesinde insanları etkilemiştir. Sarıhumma, tedavisi olmayan, enfekte sivrisinekler tarafından bulaşan akut viral hemorajik bir hastalıktır. Darfur'daki mevcut salgın yaklaşık 6 milyon insanı risk altına sokmaktadır. Bu fotoğraflı hikâye, sarıhumma salgınıyla mücadelede Sudan Sağlık Bakanlığını, DSÖ’nün nasıl desteklediğini göstermektedir.


 

Alkolün zararlı kullanımı ile mücadele

 

6 Aralık 2012 - Her yıl, alkolün zararlı kullanımı sonucu 2,5 milyon insan hayatını kaybetmektedir. DSÖ, üye ülkelere, alkolün zararlı kullanımını azaltmak için yardımcı olmak üzere küresel bir strateji ve durum raporu sunmaktadır. DSÖ bugün ayrıca alkol kullanımını azaltmak veya durdurmak isteyen insanlar için bir kendi kendine yardım programı içeren bir internet portalı başlatıyor.

 

DSÖ’de Değişim: DSÖ Tayland yeni sağlık problemleriyle nasıl mücadele ediyor?

5 Aralık 2012 - 21. yüzyılda toplumların giderek karmaşıklaşan sağlık sorunlarını çözmek için DSÖ donanımını güçlendirmek üzere reform yapmaktadır. DSÖ, sürekli gelişen bir çevreye cevap verebilecek esneklikte olmalıdır. Bu özel hikâye, Tayland’da yeni bir yaklaşımın yeni yüzyılın sağlık problemlerini çözebilmek için ortakların güçlerini, kapasitesini, etkisini ve kaynaklarını optimize etmeye nasıl yardımcı olduğunu gösteriyor.

 

2. DSÖ’NÜN VURGULADIĞI KONULAR

 

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU’NU İLGİLENDİRENLER

 

Irak'ta Suriyeli mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamak için sağlık hizmetlerini iyileştirme
DSÖ, Al Kaim ve Domiz mülteci kamplarında yaşayan Suriyeliler ve Anbar, Dahuk, Süleymaniye ve Erbil’de yaşayan mültecilere yeterli sağlık hizmetlerini sağlamak için atacağı adımları belirliyor ve kış mevsiminden kaynaklanan sağlık sorunlarına cevap vermek için hazırlık yapıyor.

 

Hispaniola adasındaki koleranın ortadan kaldırılması için BM desteği


Genel Sekreter Ban Ki-moon, Haiti ve Dominik Cumhuriyeti'nde süregelen koleranın ortadan kaldırılması çabalarını desteklemek için Birleşmiş Milletler yeni fonlarından 23,5 milyon dolar ve ikili ve çok taraflı mevcut fonlardan 215 milyon doların aktarılacağını açıkladı.

 

 

Novel koronavirüs enfeksiyonu ile ilgili güncelleme

 

30 Kasımdan itibaren, laboratuvar onaylı dokuz novel koronavirus enfeksiyonu DSÖ’ye bildirilmiştir. Coronavirüsler büyük bir virüs ailesidir; insanlarda ve hayvanlarda bu ailenin hastalığa neden olan farklı üyeleri bulunur. İnsanlarda, bu hastalıklar; soğuk algınlığından Şiddetli Akut Solunum Yetmezliği Sendromu’na (SARS) kadar değişiklik göstermektedir. Bu güncelleme, novel koronavirüsün, virolojik epidemiyolojik ve klinik özellikleri hakkında bilinenleri özetliyor.

 

3. YAYINLAR

 

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU’NU ve TÜRKİYE İLAÇ ve TIBBİ CİHAZ KURUMUNU İLGİLENDİRENLER

 

Tıbbi hastalıkları bulunan çocuklarda kalıcı ağrı tedavisinde kullanılan ilaçlarla ilgili DSÖ rehberleri

Aralık 2012 - Bu rehberler, pediatrik nüfusta ağrı gidermek için ülkelere destek sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Bunlar çocuklarda kanser, HIV / AIDS, orak hücre hastalığı, yanık, travma ve fantom ekstremite ağrısı gibi durumların yol açtığı ağrıyı gidermek üzere geliştirilmiştir. Hafif, orta ve şiddetli ağrıların farmakolojik tedavisi için öneriler, mevcut kanıtların dikkatli ve şeffaf bir incelemesi sonucu ortaya koyulmuştur.

http://www.who.int/entity/medicines/areas/quality_safety/children_persisting_pain/en/index.html

 

4. TOPLANTILAR

 

 

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU’NU ve SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜ İLGİLENDİRENLER

 

2010 Küresel Hastalık Yükü çalışması

Açıklama - 13 Aralık 2012

 

DSÖ, kimisi kendi çalışanları olmak üzere birçok araştırmacı ve bilim adamının katkılarıyla gerçekleşen 2010 Küresel Hastalık Yükü (KHY) için veri toplama yöntemlerindeki ve metodolojideki yenilikleri memnuniyetle karşılamaktadır.  Bazı bölgelerde, Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME) ile DSÖ personeli arasında çok yakın işbirliği olmuştur ve KHY sonuçları, son DSÖ tahminlerine benzer sonuçlarlar ortaya çıkarmıştır. Diğer bölgelerde, DSÖ’nün KHY sonuçları, Birleşmiş Milletler’in diğer kuruluşlarının yaptığı küresel, bölgesel ve ülke düzeyindeki analizl sonuçlarından önemli ölçüde farklılık göstermektedir. Fakat diğer birçok bölgede, KHY sonuçları güncellenmektedir ve önceki DSÖ analizleriyle oldukça benzerlik göstermektedir.

 

IHME gibi akademik kurumlar, araştırmalar için yeni, son teknoloji yöntemlerin geliştirilmesin konusunda oldukça isteklidir. Bu durum, çalışmaların yinelenmesi ve diğer uzmanlar tarafından değerlendirilmesi sonrası, BM’nin resmi istatistiklerini etkileyecek  bilimsel ilerlemelere yol açacaktır.

 

En iyi karşılaştırılabilir küresel sağlık istatistiklerini dünyaya sunmak üzere, küresel sağlık tahminlerinde mevcut ve yeni yaklaşımları değerlendirmek ve mevcut uygulamaları iyileştirmek için DSÖ 2013’ün Şubat ayında bir toplantıya ev sahipliği yapacaktır.

 

Katılımcılar, başlıca DSÖ hastalık uzmanlığı grupları başkanları, ,ilgili BM kuruluşları, IHME de dâhil olmak üzere akademik çevrelerden ve ülkelerden gelen bağışçı ve temsilcilerden oluşacaktır.

 

Uluslararası karşılaştırılabilir istatistiklerin üretilmesi


DSÖ, Üye Devletlere karşı sorumludur ve kabul edilmiş kriterler ve metodolojilere uygun uluslararası karşılaştırılabilir istatistikler üretmek için onlarla birlikte çalışmaktadır. Yöntemlerimizi geliştirmek ve iyileştirmek, veri ve analitik yöntemlerde meydana gelen gelişmeleri dikkate almak üzere akademik kurumların uzmanları ile sürekli olarak birlikte çalışmaktayız. KHY analizlerinin birçoğundan faydalanacağımızı ve bu sonuçların, küresel sağlık tahminlerini geliştirmeye yönelik daha fazla araştırma ve bilimsel tartışmayı teşvik edeceğini düşünüyoruz

 

Sağlık bilgi sistemlerinin iyileştirilmesi

 

Asıl ihtiyacımız, hastalık yükünü tahmin ederken istatistiksel modellemeye daha fazla bağlı kalmamak için küresel sağlık verilerinin doğruluğunu artırmaktır.   küresel hastalık verilerinin doğruluğunu sağlamaktır. Şu anda dünya nüfusunun % 15’ini temsil eden sadece 34 ülke kaliteli ölüm nedenleri verisi üretmektedir ve bunlar hemen hepsi Avrupa ve Amerika'da bulunmaktadır. DSÖ, doğum ve ölüm kayıtları da dahil olmak üzere sağlık bilgi sistemlerinin iyileştirilmesi için gelişmekte olan ülkeler ile yakından çalışmaktadır.

5. YILLIK OLAYLAR

 

İnsan Hakları Günü

10 Aralık 2012


10 Aralık 1948
tarihinde BM Genel Kurulu, dünya genelinde insan haklarının geliştirilmesi ve korunması için evrensel bir standart haline gelen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni kabul etmiştir.


Bu yıl 10 Aralıkta tüm dünya, Evrensel Bildirge'nin kabul edilmesi münasebetiyle İnsan Hakları Günü'nü kutladı.

 

Uluslar arası Engelliler Günü
3 Aralık 2012

 

Dünya nüfusunun yaklaşık% 15'i, ya da bir milyar insan, engellidir. İnsanlar genelde dünyadaki engellilerin ne kadar çok sayıda olduğunun ve onların karşılaştıkları zorlukların farkında değiller. DSÖ’nün misyonu, ulusal, bölgesel ve küresel çabalar aracılığıyla engelli insanlar için yaşam kalitesini artırmak ve sonuçları hakkında farkındalığı yükseltmektir.

 

Gün, özürlülük konularında bir anlayış geliştirilmesi ve engellilerin onuru, hakları ve refahı için destek seferberliğini amaçlamaktadır. Aynı zamanda hayatın her alanında engellilerin dâhil edilmesinden elde edilecek kazançlar hakkında toplumun bilincini genişletmeyi hedeflemektedir.

 

6. DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AYLIK BÜLTENİ (Aralık 2012)

No: (Cilt 90, Sayı 12, Aralık 2012, 869 - 944) 

 

Bu ayki editoryallerde, Michel Sidibé & Kent Buse (870) bir küresel sağlık çerçeve sözleşmesi için çağrıda bulunuyor. Neshan B Llangaratne ve ark. tedavi edilmeyen epilepsi hastası milyonlarca insanın temel ilaçlara neden erişmesi gerektiğini (871) açıklıyor. Patrick Adams (874-875) düşük gelirli ülkelerde insanlarda görülen papilloma virüsü için aşıların insanlara ulaştırılmasını anlatıyor. Tütün kontrolü kampanyasının kırk yılı hakkında Fiona Fleck, Mike Daube ile röportaj yapıyor (876-877).


 

1 Aralık 2012 - Bu sayıda aşağıdaki konularda makaleler bulunmaktadır:

·                    Çocuklarda kurşun zehirlenmesi önlemek için "sıcak noktalar" ı belirleme.

·                    Epilepsi hastası milyonlarca insan ihtiyaç duydukları ilaçları almıyor.

·                    Yıllardır tütüne karşı mücadele gösteren Mike Daube ile röportaj

·                    Gelişmekte olan ülkelerde HPV aşısını ulaştırmadaki zorluklar

·                    Gambiya’da yetersiz beslenen çocukların belirlenmesi

·                    HIV testi ve izleme için düşük maliyetli araçların gerekliliği

·                    Tayland’da antibiyotikler için reçeteleme sisitemi ve talebi iyileştirme  

 

Dünya Sağlık Örgütü 2012 Aralık Ayı Bülteninde yer alan konular

 

Sayfa numarası

Başlık

Konu

İlgili ülke

Türkiye’de İlgili Kurum

(878–886)

Çocukları zehirli olabilecek topraktan uzak tutmak

Alexander van Geen ve ark. Peru’da madenciliğin olduğu kasabalarda toprağa karışan kurşunu inceliyor.

Peru

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

(887–894)

Yetersiz beslenen çocukların belirlenmesi

Martha Mwangome K ve ark. Bebek ölümlerinin riskini tahmin etmek için üst kol çevresi ölçümünü kullanıyor.

Gambiya

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

(895–904)

Sıtmanın izlenmesi

Neelima Mishra ve ark. başarısızlıkla sonuçlanan  tedavinin sonuçlarını ve risklerini anlatıyor.

Hindistan

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

(905–913)

Antibiyotiklerin daha iyi kullanımı

Nithima Sumpradit ve ark. reçetelendirme ve talebi iyileştirmek için yolları açıklıyor.

Tayland

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

(914–920)

Başa çıkmak için hazır olmak

Grace Wu & Muhammed H Zaman, HIV testi ve izleme için gerekli düşük maliyetli araçları belirtiyor.

Küresel

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu,

(921–931)

Sahada

Elena Ghanotakis ve ark., HIV'in anneden çocuğa bulaşmasını önlemek için DSÖ rehberlerini ülkelerin kendilerine nasıl adapte ettiğini anlatıyor.

Küresel

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

(932–939)

Rakamları görmek

Manju Rani ve ark. sağlık araştırma verilerine daha fazla erişim için uğraşıyor.

Küresel

Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü

(940–941)

Maliyetleri sınırlandırmak

Tom L Drake ve ark. pandemik influenzayı azaltmak üzere alınan önlemlerin maliyet etkinliğini değerlendirmek için gerekli bilgileri araştırıyor.

Küresel

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

 

 

Sağlık Araşrımları Genel Müdürlüğü

Bağlantılar

Sağlık İstatistikleri

İletişim

Adres: Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1 Sokak No: 13 06430 Sıhhiye-Çankaya-Ankara
Tel: 0312-585 68 00
Fax: 0312-585 68 69
E-Mail : sagem@saglik.gov.tr