Ana Sayfa BayrakBayrak

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET

ARAŞTIRMASINA YÖNELİK HİZMET ALIMI

İHALESİ

 

İHALE SONUÇ BİLDİRİMİ

 

İhale Referans No: SDSGRP/SAGEM/2012/TEKNİK HİZMET/URİ/002

İhale Tarihi: 03.10.2012

 

 

Sıra No

Teklif Sahibi                                                                           

Teklif Bedeli

(Açılışta Okunan)

Değerlendirilen Teklif Fiyatları

Reddedilen Teklifler

İhale Verilen Firma

İhale bedeli

(TL)

Süre

 

İş Kapsamı

 

Bedel  (TL)                       

Bedel (TL)                        

1

OPTİMAR A.Ş.

222.000,00

222.000,00

Yok

OPTİMAR Danışmanlık Tanıtım

Araştırma ve Organizasyon

Tic. San. A.Ş.

222.000,00

Ekim 2012’den itibaren yaklaşık hizmet süresi hazırlık için on (10) iş günü ve verilerin elektronik ortama aktarılması dahil saha çalışması için kırk beş (45) gündür.

Dip Notta[1] belirtilmiştir. 

 

 

2

IPSOS-KMG Ltd. Şti.

348.000,00

348.000,00

3

PGLOBAL Ltd. Şti.

360.000,00

360.000,00

4

BAREM Ltd. Şti.

393.000,00

393.000,00

5

GENAR Ltd. Şti.

570.000,00

570.000,00

1)         Çalışma, Türkiye genelinde il, ilçe, belde/köy olmak üzere birinci basamak sağlık kuruluşlarında (Aile Sağlığı Merkezi) toplam 30.000 (±1000) kişiye belirlenen örnekleme desenine göre kır-kent ayrımı ve cinsiyet temsiliyeti göz önüne alınarak yapılacaktır

2)         Kır: İl merkezleri (Merkez ilçeler) dışında kalan ilçelerde nüfusları 20.000’in altında olan yerleşim yerlerini kapsamaktadır.

3)         Kent: Merkez ilçeler dâhil olmak üzere, nüfusun 20.000’in üstünde olan yerleşim yerlerini kapsamaktadır

4)         Çalışmada kullanılacak anket formu 26’sı (5’li Likert tipi) araştırma sorusu, 8’i sosyo-demografik sorular olmak üzere toplam 34 sorudan oluşmaktadır.

 


 

Sağlık Araşrımları Genel Müdürlüğü

Bağlantılar

Sağlık İstatistikleri

İletişim

Adres: Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1 Sokak No: 13 06430 Sıhhiye-Çankaya-Ankara
Tel: 0312-585 68 00
Fax: 0312-585 68 69
E-Mail : sagem@saglik.gov.tr